Hesla
tvrdý
Výklady
abrazivumantimonbetonborbrutálníbukcylindrčákadespotadiamantdotvrditdropsdrtičdubebenebonitementálementálskýepidurálnígolf1guajakhikoryhlodákhmoždíkchromchroupatchroustatiridiumkalitkámenkamenáčkariéristakebračoklap, klapy klapklep2, klepy klepkontradikcekorundkostkriketkrumpáčkrustakřemenkřoupatkřupatkůrkalízátkomahagonmakadamienatužitnepoddajnýnioboplodíorgantýnortelořechostroretkapalatálapalatalizovatpalisandrparketaparmazánpeckapecorinopistáciepravítkopreclíkpřitvrditrheniumrozbrušovačkarozmělnitrutheniumrýpatsklovinaskořápkaslonovinasmireksololitsuk1surovýštipkytitantomeltrnovníktužittvrdit2tvrdnoututvrditvelarizacevlysvycepovatvydřiduchvytuhnoutvytvrditwolframypsilonzatvrdit sezatvrdnoutzdřevnatětztužitztvrdnoutzubželezný
Odvozená slova
tvrdý
témata
tvrdý příd. (2. st. -dší)
1.R nepodléhající tlaku, nesnadno proniknutelný
tvrdá postel
tvrdý bonbon
tvrdý papír = R výkres na malování; tvrdé dřevo; tvrdý tvaroh; vejce na tvrdo natvrdo; tvrdá voda = R obsahující hodně minerálních látek; anat. tvrdé patro = G přední část patra; med. tvrdý vřed; zeměd. tvrdé zrno = S vyzrálé; zeměd. tvrdá pšenice; potrav. tvrdý sýr; tech. tvrdá pájka = R nástroj s vyšším bodem pájení; keram., sklář. tvrdá kamenina/bělnina/sklo/porcelán; přen. tvrdá měna = R silná, stabilní;
٭tvrdý jako kámen = velmi tvrdý
٭tvrdý oříšek = těžko řešitelný problém
٭tvrdé sousto = těžko řešitelný problém
2.R vzbuzující ostrý, výrazný dojem, postrádající lehkost, pružnost
tvrdé rysy obličeje
tech. tvrdý chod motoru; hud. tvrdá stupnice = S durová; ling. tvrdé y = S ypsilon; ling. tvrdý jer; ling. tvrdá souhláska (v češtině h, ch, k, r, d, t, n); ling. tvrdý vzor = R pro ohýbání slov zakončených na tvrdou nebo obojetnou souhláskou; tvrdé skloňování;
٭stát/sedět jako tvrdé y = zaraženě, strnule
3.R který má silný vliv, účinek
tvrdé drogy = R s vysokým rizikem vzniku závislosti a negativním dopadem na zdraví a psychiku člověka, působí prudce a rychle (např. toluen, pervitin, heroin, kokain); tvrdý alkohol; tvrdé porno;
4.R nepodléhající snadno citu; nelítostný
tvrdý člověk
Je na žáky/k žákům tvrdý.
tvrdý pohled
tvrdá kritika
٭mít tvrdé srdce = být necitlivý
٭vládnout tvrdou rukou = autoritativně
5.R důsledně prováděný, projevující se krutostí
tvrdý trénink/trest
tvrdý zákrok proti komu/čemu
sport. tvrdá hra;
6.S prudký; silný
tvrdý úder
tvrdý odpal
tvrdý dopad/doskok
7.R spojený s obtížemi
tvrdá škola = nepříjemné zkušenosti, zážitky
tvrdý život
tvrdá práce
8. (hovor. expr.)R chápající jen velmi pomalu nebo vůbec
mysl. tvrdý pes = R nevhodný pro výcvik;
٭být tvrdý na co = být méně chápavý v určité oblasti ap.
9.R nepodléhající vlivu, působení něčeho
tvrdý spánek = hluboký
٭mít tvrdou hlavu = tvrdohlavě si stát na svém
tvrdě přísl.
tvrdě řezaný obličej
tvrdě kritizovat koho/co
jít tvrdě za svým
tvrdě jednat (s kým)
tvrdě vládnout
tvrdě trestat fauly
tvrdě odpálit míč
tvrdě pracovat
tvrdě spát
٭tvrdě narazit u koho = nesetkat se s přízní, ohlasem u někoho
٭dopadnout tvrdě na zem = vrátit se do reality
tvrdost ~i ž
tužky různé tvrdosti
tvrdost zákona
tvrdost trestu
tvrdost dopadu/doskoku
chem. tvrdost vody; miner. stupeň/stupnice tvrdosti (nerostů); tech. mechanická pevnost; ling. tvrdost souhlásek;adjektivumadjektiva tvrdá/měkká/přivlastňovací
alkoholtvrdý alkohol lihovina
drogatvrdé drogy s vysokým rizikem vzniku závislosti a negativním dopadem na zdraví a psychiku člověka, působí prudce a rychle (např. toluen, pervitin, heroin, kokain)
freontvrdé/měkké freony
chromovattech. galvanické/vakuové/tvrdé chromování
jertvrdý jer
kámenkotelní kámen usazenina (v nádobách) z tvrdé vody při odpařování
konzervacemed. konzervační stomatologie ošetřování tvrdých zubních tkání
kotelkotelní kámen usazenina (v nádobách) z tvrdé vody při odpařování
medturecký med tvrdá sladkost z cukru, medu, bílku a sekaných oříšků
ořechhud. ořech část strunného nástroje z tvrdého materiálu podpírající struny (u hlavice)
pájkaměkká/tvrdá pájka
palatumpalatum durum tvrdé patro
patrotvrdé/měkké patro
plenaanat. tvrdá/měkká plena mozková
pryžtvrdá pryž ebonit
přídavnýpřídavná jména tvrdá/měkká/přivlastňovací
selektivnígeol. selektivní eroze vede k destrukci měkčích hornin, zatímco tvrdší horniny odolávají
souhláskasouhláska tvrdá/měkká/obojetná
stupeňchem. stupeň tvrdosti vody
stupniceminer. stupnice tvrdosti nerostů
sýrtavený/tvrdý sýr
tureckýturecký med tvrdá sladkost z cukru, medu, bílku a sekaných oříšků
vodatvrdá/měkká voda obsahující hodně/málo minerálních látek
zkouškatech. zkouška tvrdosti betonu
amarantamarantové dřevo tvrdé, těžké dřevo červenofialové barvy
basaBasa tvrdí muziku.
bodyčekovatTvrdě bodyčekoval finského beka.
bonbongumové/žvýkací/šumivé/tvrdé bonbóny
direktsrazit soupeře tvrdým direktem
dřevotvrdé/měkké dřevo
eloxovattvrdé eloxování
chlébkřupavý/čerstvý/tvrdý chléb
jedničkapsát jedničkou tužkou tvrdosti číslo 1
jertvrdý/měkký jer
katolizacenásilná/tvrdá katolizace
kebulemít tvrdou kebuli
koketerienebezpečná koketerie s tvrdými drogami
kolkovatpovinné kolkování tvrdého alkoholu
konkurencezahraniční/tvrdá/nekalá konkurence
kontraproduktivníObnova tvrdých ekonomických sankcí by byla kontraproduktivní.
kriminálpřen. tvrdý režim jako v kriminále (např. ve škole, v nápravném zařízení apod.)
kritikačelit tvrdé kritice
kritizovatostře/tvrdě kritizovat vládu
krosčekovatVelmi tvrdě jej krosčekoval.
křoupatkřoupat tvrdý rohlík/sušenky
kůratvrdá/oloupaná kůra
měnatvrdá/silná měna
muzikatvrdá/originální muzika
nadrolitnadrolit tvrdý chleba
napomenoutRozhodčí napomenul hráče pro tvrdou hru.
naprotiVědci naproti tomu tvrdí, že...
nevinnýObžalovaný tvrdí, že je nevinný.
obměkčitTvrdý zvuk obměkčovaly housle. zjemňovaly
odlišitTvrdé vystupování ho odlišuje od ostatních.
odsudekvysloužit si tvrdý odsudek
odvápnitodvápnit tvrdou vodu
okrájetokrájet tvrdou kůrku chleba
pochopitelnýZachoval se nepochopitelně tvrdě.
polyvinylchloridtvrdý/měkčený polyvinylchlorid
potlačitTvrdě potlačoval jakoukoli kritiku.
prodělatProdělal tvrdý vojenský výcvik.
projítprojít tvrdým výcvikem/tréninkem
protialkoholickýtvrdá protialkoholická opatření
pryčnaCelou noc se převaloval na tvrdé pryčně.
přistáthladké/nouzové/tvrdé přistání
pykattvrdě pykat za svůj čin
realitatvrdá/každodenní/objektivní realita
rohovinatvrdá/lámavá rohovina kopyta
rozkousatrozkousat tvrdé sousto
rozkousnoutrozkousnout tvrdý bonbon
rozlousknoutrozlousknout tvrdou pecku
rozměknoutTvrdé pečivo v mléce rozměkne.
spáneklehký/tvrdý/neklidný spánek
spáttvrdě spát
stolicetvrdá/řídká stolice
střettvrdý střet s opozicí
suchartvrdé suchary
škola(tvrdá) škola života
trénovattvrdě/pravidelně trénovat
trestspravedlivý/přísný/těžký/tvrdý trest
trestatpubl. Domácí tvrdě trestali chyby soupeře (z rychlých protiútoků).
tuhýtuhý výcvik tvrdý
tužkaměkká/tvrdá tužka
tvarohměkký/tvrdý tvaroh
tvrditŠkody nejsou tak velké, jak se tvrdí.
tvrditpřen. Basa tvrdí muziku.
usnouttvrdě usnout
ustlatustlat si na tvrdé podlaze/karimatce
valutatvrdá valuta měna
veličinatechnické veličiny (např. tvrdost, dolet, spotřeba)
vrypU minerálu se zkouší tvrdost, hustota a vryp.
vydobýttvrdě vydobytý kompromis
vydřítNáš dům jsme si tvrdě vydřeli.
vyjednattvrdě vyjednávat o mzdách
vyzkoušetTvrdou ranou vyzkoušel pozornost domácího brankáře.
zakousnoutzakusovat zuby do tvrdého jablka
zásahtvrdý zásah proti demonstrantům
zkusitzkusit tvrdost nerostu
znakling. tvrdý/měkký znak jer