Nechybujte.cz – vše pro češtinu

Slovník současné češtiny

Slovník současné češtiny vám pomůže zorientovat se ve významech slov, slovních spojení i idiomů a chápat rozdíly mezi podobnými výrazy. Je plně ozvučený a obsahuje více než 2500 obrázků. Více…

Slovník českých synonym

Ve Slovníku českých synonym najdete nepřeberné množství významově podobných i zcela protikladných slov. Tento slovník se stane Vaším nejlepším přítelem při rozšiřování slovní zásoby. Více…

Pravidla českého pravopisu

V této části najdete velká Pravidla českého pravopisu, ve kterých se dozvíte, jak se slova správně ohýbají nebo k jakému rodu přísluší, ale také to, jak se správně dělí a jaké mají alternativní tvary. Více…

Obrázkový slovník

Nový obrázkový slovník obsahuje více než 3 300 slov a fotografií členěných do více než 50 tematických oblastí. V záložce Detaily najdete přes 80 fotografií s podrobnými popisky jednotlivých částí. Více…

Gramatika češtiny

Jasné a stručné zpracování Gramatiky češtiny Vám pomůže pochopit i ty nejzáludnější gramatické jevy naší mateřštiny. Jsou zde podrobné informace o hláskosloví, tvarosloví a větné skladbě. Více…

Nástroje

V sekci Nástroje najdete užitečné pomůcky pro práci s jazykem, jako jsou automatické doplnění diakritiky, kontrola pravopisu anebo ozvučení textů pomocí některého ze 4 syntetických hlasů. Více…

Tento portál doporučují: