Reklama:

a spojka; část.

a ar (100 m2)

A ampér (jednotka elektrického proudu)

à [á] předl. (po); à 10 ks, à 2 kg

à po, za (kus à 20 Kč)

a con·to [á kon-] přísl. (na účet)

à jour [a žúr] přísl. (k určitému datu)

à la [ala] předl.; kuře à la bažant

a li·nea [á lineá] přísl. (na nový řádek)

a pos·te·ri·o·ri [á -órí] přísl. (ze zkušenosti)

a pri·o·ri [á -órí] přísl. (předem, bez zkušenosti)

à pro·pos [a-pó, a-po] část. (mimochodem)

a. s. akciová společnost

a si·ce spojka

aba·ka , -y ž.

aba·ty·še , -e ž.

aba·tyš·ský příd.; mn. -šští

abbé , ~ho m.; 1. mn. -éové; 2. mn. -éů; 3. mn. -éům; 4. mn. -éy; 6. mn. -éech; 7. mn. -éy i m. neskl.

ABC American Broadcasting Company (americká televizní a rozhlasová společnost)

Abdéry , -r ž. pomn. i Abdéra, -y ž.; Abdéřané, -nů m. mn.; abdérský příd.; mn. -rští

ab·di·ka·ce [-dy-], -e ž.

ab·di·kač· [-dy-] příd.

ab·di·ko·vat [-dy-] ned. i dok.; 1. j. -uji, -uju; 3. mn. -ují, -ujou; rozk. -uj; přech. přít. -uje; přech. min. -ovav

ab·do·men , ~u m.; 6. j. ~u

ab·do·mi·nál· příd.

ab·duk·ce , -e ž.

ab·dukč· příd.

abe·ce·da , -y ž.

abe·ced· příd.

Abel i Ábel, ~a m.; 5. j. ~e, ~i

Reklama:
Reklama: