Reklama:

1 Abeceda

V českém pravopise se můžeme setkat s následujícími písmeny:
a [á] f [ef] n [en] ť [ťé]
á g [] ň [] u [ú]
b [] h [] o [ó] ú
c [] ch [chá] ó ů
č [čé] i [í] p [] v []
d [] í r [er] y [ypsilon]
ď [ďé] j [] ř [] ý
e [é] k [] s [es] z [zet]
é l [el] š [] ž [žet]
ě [ije] m [em] t []
Ve slovech cizího původu se objevují navíc písmena q ([kvé]), w ([dvojité vé]), x ([iks]), případně i některá další:squash, hardware, anorexieRhôna, aperçu, château, malström, minnesänger, Günter, Győr
Reklama:
Reklama: