Hesla
statečný
Výklady
Amazonkabát sebohatýrduchhaurheroismushrdinachrabrýmužnýodvážlivecrekřádsmělýsrdnatýzbabělý
Předpony
statečnýdostatečný
Odvozená slova
statečný
témata
statečný příd.
R schopný čelit nebezpečí ap. beze strachu
statečný voják/ochránce
statečný pacient
Buď statečný!
statečný čin/boj/odpor
statečná obrana
statečně přísl.
nést rozchod statečně
jednat/chovat se statečně
statečně bojovat
statečnost ~i ž
medaile za statečnost
být vyznamenán za statečnost


sedmSedm statečných (film J. Sturgese)
bít seHusitská vojska se statečně bila s nepřáteli.
bojovníkstatečný/neohrožený/zdatný bojovník
boleststatečně snášet svou bolest
dokázatMnozí vojáci dokazují denně svou statečnost.
minometčíkMinometčíka vyznamenali za statečnost v boji.
mužJe to statečný/správný muž.
néstBolest nesl statečně.
obdivuhodnýobdivuhodně statečný člověk
ohánět seStatečně se oháněl svým mečem.
osobníosobní statečnost
osvědčitstatečnost osvědčená v boji
panychidapanychida za statečné
řádřád za statečnost
slovemByl to statečný muž, slovem hrdina.
véstvést si výborně/statečně/chytře/obstojně
vyznamenánívyznamenání Za statečnost
zachovat sezachovat se statečně/přátelsky/hanebně/odporně
zachráncestatečný zachránce dítěte
zápolitStatečně zápolila u jídla s hůlkami.
bít sebít se jako lev statečně
bojovatbojovat jako lev statečně, neohroženě bojovat
celýcelý muž muž s kladnými vlastnostmi (zvl. statečností, rozhodností, čestností ap.)
hrdinapapírový hrdina nereálná postava literárního díla; člověk navenek statečný, ale v podstatě zbabělý
chlapchovat se jako chlap chovat se statečně, čestně
krev(bojovat) do poslední kapky krve bojovat statečně až do konce
kůžeřvát jako by stahovali kůži z těla nestatečně křičet při sebemenší fyzické bolesti
levbít se/bojovat/bránit se jako lev bít se statečně, udatně
mužpravý/celý muž muž s kladnými vlastnostmi (zvl. statečností, rozhodností, čestností ap.)
mužchovat se/postavit se ap. jako muž chovat se nebojácně, rázně; snášet svůj neúspěch, bolest ap. statečně
mužbít se/bojovat/bránit se jako muž bít se statečně, udatně
mužbojovat/bránit se do posledního muže bránit se statečně až do smrti
odvahasebrat/sbírat odvahu statečně se k něčemu odhodlat
svalnatýmít svalnaté řeči vytahovat se, chovat se suverénně, troufale, být statečný, jen když mluvím, nikoli v činech