Hesla
pohanpohana
Výklady
bájbůžekhanobitknězmodlatatarka
Odvozená slova
pohanpohanka2
témata
pohan ~a m (1. mn. ~é, hovor. ~i)
1.R příslušník některého z náboženství uznávajících mnohobožství; člověk vyznávající jinou víru než křesťanství
Staří Čechové byli pohané.
křtít pohany
obracet pohany na víru
2. (expr. hanl.)R člověk nevěřící v existenci Boha
Tomu pohanovi není nic svaté.
٭klít jako pohan = hodně nadávat
pohanka1 -y ž (2. mn. -nek)1'>
pohanský příd. (mn. -nští)
pohanská modla
pohanské pohřebiště
pohanské zvyky
pohanství s
G náboženství uznávající mnohobožství
boj křesťanství s pohanstvím


církevcírkevní Otcové představitelé křesťanské teologie 6. stol. obhajující církevní dogmata proti pohanskému myšlení
pohankabot. pohanka jedlá
pohankabot. pohanka tatarská
atavismusUctívání stromů patří mezi pohanské atavismy.
bohyněpohanská/antická/egyptská bohyně
božstvouctívat pohanské božstvo
bůhřečtí/keltští/pohanští bohové
klanět seklanět se modlám/pohanským bohům
knězpohanští kněží
misiemisie mezi pohany
mravstarý/dobrý/pohanský mrav
mýtusřecké/slovanské/pohanské mýty
pohanavystavit pohaně
klítklít jako pohan velmi se nad něčím rozčilovat