Hesla
patent
Výklady
generikumlicencepatentovat
Odvozená slova
patent
témata
patent ~u m (6. j. ~u, ~ě)
1.R výlučné právo k využití vynálezu
udělit patent na technologii
zaregistrovat patent
٭mít na co patent = vědět něco nejlépe, osobovat si právo na něco
٭Myslí si, že má patent na rozum. = Je samolibý, domýšlivý, nepřipouští své omyly.
2.R právně chráněný (patentovaný) vynález
pracovat na patentu
3. (hist.)R právní norma vydávaná zejm. panovníkem
královský/císařský patent
Toleranční patent = R dokument (vydaný Josefem II. v roce 1781), který uzákoňoval náboženskou svobodu;
patentový příd.
patentový úřad/spis
patentová listina/kancelář


konzulkonzulský patent
spispatentový spis
josefinismusjosefínské reformy/patenty
licencovatlicencované patenty
přihlásitpřihlásit vynález na patentovém úřadě
přihláškapatentová přihláška
zaregistrovatzaregistrovat vozidlo/patent
rozumMyslí si, že má patent na rozum. Je samolibý, domýšlivý, nepřipouští své omyly.