Hesla
přirozený
Výklady
adamitaaktiniumaritmetikaaskezeatletikabarvabezprostředníbilirubinbiozemědělstvícementacedarwinismusdehumanizovatdesalinizacefaktoriálflavingiberelingroteskníheparinhnůjimplantátinfiltraceinkubaceinteligentjezerokosakosmetikakrotitkrotkýlakmuslidstvíložiskomimochodmoc2mostmrvanadpřirozenýnádržnáklonnostnásobeknásobitnativníneformálnínehranýnenásilnýnenucenýnucenýoceanáriumpitvornýplynoutpohlavíposloupnostpotokpozitivprvočíslopřevrhnoutpřírodarecitativrůst1řekasafarisamozřejmýsodomiestrojenýstružkasuperfosfátsvalitšklebšroubovanýtalentovanýtendencetoktraverzatrenažérumělýuplynoutútvarvibratoviváriumvýtlakvyumělkovanývyvěratzabítzdravýzdržzkrotitzkroutitzvrácený
Předpony
přirozenýnadpřirozený
Odvozená slova
přirozenýpřirozeně1přirozeně2
témata
přirozený příd.
1.R daný přírodou, vyplývající z jejích zákonitostí a souvisící s nimi
přirozený běh světa/vývoj společnosti
přirozená inteligence
biol. přirozený výběr = R výběr nejlépe přizpůsobitelných jedinců, probíhající bez umělého zásahu; přírodní výběr; hist., práv. přirozené právo = R nezávislé na právním řádu společnosti; ling. přirozený (mluvnický) rod = R shodující se s pohlavím; mat. přirozené číslo = R celé kladné (1, 2, 3, ...);
٭přirozená smrt = úmrtí způsobené vysokým věkem nebo nemocí
2.R nevytvořený uměle, nezpůsobený lidským zásahem; přírodní
přirozené hranice Čech
přirozené perly
přirozené stárnutí materiálu = vlivem času, prostředí ap.
tech. přirozené větrání = R výměna vzduchu v uzavřeném prostoru vlivem tlakových rozdílů mezi vzduchem venkovním a vnitřním;
3.S nehledaný; nestrojený; nenucený
přirozený půvab/úsměv
přirozené vystupování
být před kamerou přirozený
4.S obvyklý; běžný; samozřejmý
mít přirozený odpor k čemu
přirozený důsledek nemoci
Je přirozené, že se ti tam nechce.
přirozeně1 přísl.
1.R působením přírody
vyvíjet se/zemřít přirozeně
přirozeně inteligentní
2.R ne uměle
otěhotnět přirozeně
přirozeně sušený
3.S nehledaně; nestrojeně
chovat se přirozeně
přirozeně krásný
4. (hovor.)S obvykle; běžně; samozřejmě
přirozeně se obávat čeho
přirozenost ~i ž
lidská přirozenost = přirozené založení, povaha
٭Je to jeho druhá přirozenost. = Je to pro něj zcela běžné, obvyklé.


biodegradabilnímed. biodegradabilní náhrada schopná rozložit se přirozeným způsobem v organismu (např. vstřebatelné šrouby totální náhrady kyčelního kloubu)
číslomat. přirozené/celé/desetinné/racionální/iracionální/komplexní číslo
darwinismusdarwinistický přirozený výběr teorie o tom, že přežijí pouze nesilnější jedinci
logaritmuspřirozený logaritmus
parkanglický park nepravidelný park, působící dojmem přirozené krajiny
pohybpřirozený pohyb obyvatelstva porody a úmrtí
přírodníbiol. přírodní výběr výběr nejlépe přizpůsobitelných jedinců, probíhající bez umělého zásahu:
přirozenímužské/ženské přirození
přírůstekstat., med. přirozený přírůstek (obyvatelstva) rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých
rezervoárpřirozený rezervoár
rostlýstav. rostlý terén přirozený terén jako stavební základ
rozpadrozpadová řada přirozená řada izotopů, v které následující prvek vzniká radioaktivní přeměnou z prvku předchozího
samovolnýmed. samovolný potrat/porod přirozený
selekcepřirozená selekce přirozený výběr jedinců schopných života a rozmnožování
stárnouttech. stárnutí materiálů přirozené změny jejich fyzikálních a chemických vlastností vznikající během času
autoritamít přirozenou autoritu
celekpřirozený/dílčí/harmonický/kompaktní celek
celekKrajina a historická architektura zde tvoří přirozený celek.
dělítkoŘeka byla přirozeným územním dělítkem.
dikcemít přirozenou dikci
gepardpřirozené prostředí geparda
gibbonpřirozené prostředí gibbona
hrázumělá/přirozená hráz
chodpřirozený chod věcí
infinitníinfinitní matematika zabývající se alternativní teorií množin, která je založena na přirozeném nekonečnu
inteligencepřirozená inteligence
jazykumělý/přirozený jazyk
lidskýlidská přirozenost/důstojnost/práva
médiumpřirozené médium
mocninamocniny s přirozeným mocnitelem
mocnitelmocniny s přirozeným mocnitelem
mužskýmužské přirození/pohlavní ústrojí
nenápadnýnenápadné chování přirozené
nepřirozenýnepřirozená poloha těla
nepřirozenýnepřirozená červeň obličeje
nepřirozenýnepřirozený tvar
nepřirozenýnepřirozené chování
nepřirozenýnepřirozený hlas/úsměv
nepřirozenýnepřirozená řeč
nepřirozenýpoužívat nepřirozená gesta
nespecifickýfyziol. nespecifická imunita vrozená, přirozená
nezbednýpřirozená nezbednost dětí
oběžnicemít přirozenou oběžnici
odmocnitelodmocniny s přirozeným odmocnitelem
organickýmed. organická choroba způsobená přirozenou změnou na orgánu
otěhotnětotěhotnět přirozenou cestou
patologiepřen. patologický případ/jev/lhář nepřirozený, nezdravý, chorobný
ponechatPonecháme věcem volný/přirozený průběh.
pozorovánípozorování goril v jejich přirozeném prostředí
pozorovatPozorovali zvířata v jejich přirozeném prostředí.
predátorpřirozený predátor srnců
radioaktivitapřirozená radioaktivita
rodpřirozený rod podstatných jmen mluvnický rod shodující se s pohlavím
samovzdělávat sepřirozené samovzdělávání dětí
snědýpřirozená snědost pleti
soutěživýzdravá/přirozená/sobecká soutěživost
šarmantnípřirozená šarmantnost
talentJsi přirozený talent.
úbytekpřirozený úbytek
barvaztratit barvu (po nemoci, v důsledku šoku ap.) pozbýt přirozené barvy, zblednout
bůhtalent o boha přirozené, velké nadání k určité činnosti; osoba takto nadaná
čáryChytrost nejsou žádné čáry. Chytrost je přirozená, není v ní nic zázračného.
ďábelspolčit se s ďáblem spojit se se záhadným, nepřirozeným pomocníkem, nepřítelem; mít takovou podporu
divnení divu... je přirozené
gestosilácké gesto nepřirozený, přemrštěný projev
gestoteatrální/divadelní gesto strojený, nepřirozený, patetický projev
chytrýChytrost nejsou žádné čáry. Chytrost je přirozená, není v ní nic zázračného.
kaprcítit se jako kapr ve vodě znamenitě, jistě, jako ve svém přirozeném prostředí
krevpřejít/vejít do krve stát se něčím zvykem, přirozeností, stát se pro někoho samozřejmým
lidéNescházejí se hory s horami, ale lidé s lidmi. Lidem je přirozené a milé se setkávat.
nepřirozenýnepřirozená smrt úmrtí způsobené vraždou, sebevraždou, neúmyslným zabitím, úrazem ap.
pánbůhmít od pánaboha (nadání ap.) mít k něčemu přirozený talent
pánbůhnechat/ponechat pánubohu přestat se o něco starat, ponechat to přirozenému vývoji
právohlásit se o svá práva (člověk) dožadovat se svých práv; (žaludek, příroda ap.) projevovat přirozenou potřebu a vyžadovat její uspokojení
siláckýsilácké gesto nepřirozený, přemrštěný projev
smrtpřirozená smrt úmrtí způsobené vysokým věkem nebo nemocí
smrtnepřirozená smrt úmrtí způsobené vraždou, sebevraždou, neúmyslným zabitím, úrazem ap.
talenttalent o boha přirozené, velké nadání k určité činnosti; osoba takto nadaná