Hesla
ohnisko
Výklady
bifokálníelipsa1epicentrumfokálafokálnífokuskaruselparabola1refraktorzoom
Odvozená slova
ohnisko
témata
ohnisko -a s (6. j. -u; 2. mn. -sk, -sek; 6. mn. -kách, -cích)
1. (fyz.)R bod, v kterém se protínají paprsky po svém lomu nebo odrazu
ohnisko čočky/dutého zrcadla
2. (geom.)R význačný bod v rovině kuželosečky
ohnisko elipsy/paraboly/hyperboly
3.R středisko, z kterého se něco šíří
ohnisko požáru/nákazy
ohnisko nepokojů/kultury/války
geol. ohnisko zemětřesní = S hypocentrum;
ohniskový příd.
fyz. ohnisková vzdálenost = R vyjadřující vzdálenost roviny ohniska od hlavní roviny optické soustavy; fyz. ohnisková rovina = R jdoucí ohniskem kolmo k optické ose soustavy;čočkaohnisko čočky
excentrickýmat. excentricita elipsy vzdálenost ohniska od středu elipsy
excentrickýastron. excentricita dráhy (elipsoidů) poměr vzdálenosti ohniska elipsy od jejího středu a hlavní poloosy dráhy
krbgeol. magmatický krb hlubinné ohnisko sopečné činnosti
křížtech. nitkový kříž (v optice) vláknová nebo rytá značka v ohniskové rovině okuláru optických přístrojů umožňující zaměření
nittech. nitkový kříž (v optice) vláknová nebo rytá značka v ohniskové rovině okuláru optických přístrojů umožňující zaměření
hyperbolaohnisko hyperboly