Hesla
multimédium
Výklady
mediatékamultimédiumvideosekvence
Odvozená slova
multimédium
Části slova
médium
témata poznámky
Reklama:
multimédium [multɪmεːdɪjum]audio/cz/015/cz-015124.mp3 -ia s (2. mn. -ií; 7. mn. -ii)
inform. elektrotechnická média, zařízení, počítačové programy ap. sloužící k současnému přenášení textových, obrazových a zvukových dat, audiovizuální technika řízená počítačem
ústav počítačové grafiky a multimédií
přehrávač multimédií
multimediální [multɪmεdɪjaːlɲiː] příd.
využívající multimédií
multimediální zábava
multimediální prezentace (výrobků)
multimediální učebna
multimédiový [multɪmεːdɪjoviː] příd.
týkající se různých forem předávání informací (např. textu, grafiky, zvuku)
multimediální aplikace = programové vybavení určené pro zpracování dat obsahujících multimediální prezentace
multimediální technologie/učebna
multimediální počítač/technika
multimediální funkce
multimediálně [multɪmεdɪjaːlɲε] přísl.
multimediálně komunikovat
multimediálně vybavená učebna
Reklama:
projektormultimediální projektor
zprávamultimediální zpráva zpráva obsahující textové, obrazové i zvukové informace posílaná, přijímaná mobilním telefonem (MMS)
streamovatstreamování multimédií
videohravideoherní konzola multimediální přístroj určený k hraní her, připojovaný zprav. k televizi
Reklama: