Hesla
logo
Slovní spojení
logopedie
témata
logo -a s (6. j. -u; 2. mn. -g; 6. mn. -ách)
R název firmy, společnosti nebo organizace v speciálním grafickém provedení, uváděný výrobcích, propagačních materiálech ap.
firemní logo


efektníefektní reklama/logo
nakreslitnakreslit krajinu/logo/křivku
naprogramovatUživatel má možnost naprogramovat si vlastní logo.
pětiúhelníkLogo tvoří modrý pětiúhelník ve zlatém poli.
potisknoutpotisknout reklamní předměty firemním logem
razidlorazidlo s logem firmy razítko
štočekpřenést logo firmy na štoček razítka