Hesla
konstrukce
Výklady
armaturaarzenálbedněníbrusledemontáždemontovatdiagonáladíldraketážfóliovníkhmoždíkchrličinstitutklenbaklenutíkobylakolejivokonektorkonstruktivismuskonstruktivníkorytokostrakrokevkrosnakrovkusovníklamelaledolamlešeníloubímikropočítačmostmostovkanosníkobezdívkaopěrnýpilířpodezdívkapodlažípodpěrapolyamidportálprolézačkaprototyppředpětípředpjatýradiomechanikradiotechnikarámroštroubeníroztečsamonosnýshodaschémaskeletsklolaminátskořepinaskružsloupstatikstativstavbastožárstropstropnicesvislicesvodidlosvorníkšibenicetesařtrámtrámovítřmínektyčovíúhelníkvaznicevazníkvěnecvlnolamvýložníkvynéstvýztužvyztužitvzpěrazatíženízatížitzdivozeďzorbztužidložebrožebrovížlab
Předpony
konstrukcerekonstrukce
Odvozená slova
konstrukce
témata
konstrukce -e ž
1.R sestavování jednotlivých částí v celek podle plánu, výpočtů ap.
postup/metoda konstrukce
Konstrukce jeřábu rychle postupuje. = montáž
přen. konstrukce důkazů
2. (geom.)R sestrojování útvarů z daných jiných útvarů
konstrukce trojúhelníku/čtverce
3.R způsob uspořádání; struktura
složitá konstrukce nového typu letadla
důmyslná konstrukce přístroje = schéma
přen. motivická konstrukce Máchova Máje
4.R stavba lidského těla
člověk silné/mohutné konstrukce
5. (odb.)G nosná část stavby
dřevěná/ocelová/železobetonová konstrukce stavby
mostní/střešní konstrukce
stavební konstrukce
nosná/opěrná/podpůrná konstrukce;
6. (ling.)R spojení, seskupení slov, které tvoří základní složku věty a je považováno za jedinou jednotku
Jeho tvrzení je pouhá konstrukce. = ničím nepodložené tvrzení
ling. větná/infinitivní/polovětná/přechodníková konstrukce; hypotetické/apriorní konstrukce;
konstrukční příd.
(odb.)konstrukční kancelář
konstrukční materiál
konstrukční systém montovaných budov
konstrukční výkres; konstrukční beton = S normální beton; konstrukční ocel = G ocel užívaná k výrobě stavebních aj. konstrukcí; konstrukční návrh (čeho);


betonářbetonářská ocel určená na výztuž železobetonových konstrukcí
fikcepráv. právní fikce uměle vytvořená konstrukce skutečnosti s právním následky
kobylakobylí hlava stav. klenební oblouk s patkami v nestejné výši, užívaný při konstrukci schodišť; hud. niněra
lamelalamelová konstrukce
morálnímorální opotřebování fondů technické, konstrukční zastarávání
obloukstav. obloukový most most s konstrukcí ve tvaru oblouku
prutstav. ocelové pruty konstrukční prvky stavby
přechodníkustrnulá přechodníková konstrukce
přesnýtech. přesná mechanika teorie, konstrukce a výroba přesných zařízení a přístrojů, zejm. měřicích, optických a regulačních
roštdřevěná/ocelová roštová konstrukce
skořepinastav. skořepinová konstrukce
systémkonstrukční systém (stroje)
výkreskonstrukční výkres
betonbetonová podlaha/zeď/konstrukce
celokovovýcelokovová konstrukce
čeřenčeřenová síť/konstrukce/tyč
čtyřhrankonstrukce z ohýbaného čtyřhranu
dřevěnýdřevěná konstrukce
důmyslnýdůmyslná konstrukce
důmyslnýdůmyslně vyřešený konstrukční problém
hřebíkhřebíková konstrukce
chybapravopisná/statistická/konstrukční chyba
infinitivinfinitivní vazby/konstrukce
katalogkatalog konstrukčních dílů
krovkrovová konstrukce
křížitžel. kolejové křížení konstrukce kolejnic, která umožňuje průnik dvou kolejí (na křižovatce) ve stejné úrovni
modulárnímodulární konstrukce/koncepce/struktura
monstrózníKonstrukce vypadá monstrózně.
montérmontér ocelových konstrukcí
montovatmontovat mostní konstrukce
mostmostní konstrukce/pilíř/oblouk
nákresnákres konstrukce/kanalizace
namáhatnamáhání materiálu/konstrukce působení vnějšími silami
nepevnýnepevná stavební konstrukce
nezničitelnýnezničitelná konstrukce
nominálnínominální konstrukce
nosníknosníková konstrukce
nosnýnosná plocha/konstrukce/zeď
obloukoblouková dráha/konstrukce
participiumparticipiální vazba/konstrukce
pasivnípasivní konstrukce
pásovinaPásovina se používá na vyztužení konstrukce.
pilířpilířová konstrukce
podložitpodložit nosné sloupky konstrukce
podpěrnýpodpěrná zeď/konstrukce
podpůrnýpodpůrná konstrukce/zeď
polovětaling. polovětné vazby přechodníkové, infinitivní konstrukce, konstrukce s dějovým adjektivem a volný přístavek
polovětaling. polovětná konstrukce
porušitOcelová konstrukce se vlivem zemětřesení porušila.
prefabrikátprefabrikátová konstrukce
progresivníprogresivní konstrukce/materiály
prvekstavební/konstrukční prvek
rámrámová pila/konstrukce
robustnírobustní stavba/konstrukce
stabilitastabilita vozidla/konstrukce
stabilnístabilní židle/konstrukce
stropstropní konstrukce
střechastřešní římsa/rám/konstrukce/izolace
svařitkonstrukce svařená z ocelových trubek
syntaxsyntakticky správná konstrukce
šroubovanýšroubovaná konstrukce
trámtrámová konstrukce
trámstav. trámcová stropní konstrukce
translokacestav. translokace konstrukce přemístění nebo deformace konstrukce nebo jejího prvku následkem zatížení
trojúhelníkstav. trojúhelníkový rám rámová konstrukce trojúhelníkového tvaru
trubkatrubková konstrukce
tvarovkatvarovka pro odlehčení stropní konstrukce
ukotvitukotvit konstrukci domu
utopiePlatonova utopie apriorní konstrukce jistého modelu dokonalého státu
vadaodb. povrchová/vzhledová/konstrukční/funkční vada
vozovkavozovková konstrukce
vybočitstav. vybočení prutů konstrukce
vyloženývyložená konstrukce/římsa
vynéstU přetížených kleneb je vhodné vynést konstrukci průvlakem.
výplňvýplňová vrstva/hmota/konstrukce
výsuvvýsuv mostních konstrukcí