Hesla
detail
Výklady
anatomiebližšídetailistadopodrobnahnidopichhrubýjednotlivostkatastrmakrofotografieobsáhlýobšírnýpodrobnostpodrobnýpovšechnýprecizníspisvymazlenýzhruba
Předpony
detailpolodetail
Odvozená slova
detail
témata poznámky
detail [dεtajl]audio/cz/004/cz-004342.mp3 ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
1.
podrobnost; jednotlivost
propracovat/promyslet co do detailů/posledního/nejmenšího detailu
shodovat se/rozcházet se v detailech
zacházet/zabíhat do detailů
hovor. To je detail! = maličkost
2. tech.
strojní součást; její část rozkreslená na výkrese, zprav. ve zvětšeném měřítku
3. odb.
podrobně zachycená část uměleckého celku
detail obrazu/sochy/portálu
fot. detail záběru/fotografie = záběr malé části z většího námětového celku; film. záběr zblízka
detailní [dεtajlɲiː] příd.
detailní plán/příprava čeho
detailní rozbor čeho
detailní pohled na co
detailní informace/znalosti
detailně [dεtajlɲε] přísl.
detailně promyslet/propracovat/prozkoumat co
detailně koho seznámit s čím
detailnost [dεtajlnost] ~i ž
kosmetikakosmetická vada maličkost; podružnost; detail
abstrahovatabstrahovat od nepodstatných detailů
abstrahovatabstrahování od detailů
citcit pro rytmus/hru/detail
dopopsat do (nejmenšího) detailu
dohodnoutdohodnout detaily/další postup
doladitZbývá jen doladit detaily.
domysletdomyslet všechny souvislosti/vše do detailů
dořešitzbývá dořešit některé detaily/drobnosti
hodnotitdetailní hodnocení
jemnýjemné podrobnosti/detaily malé
kloubitDetaily se kloubí s karikaturním vyobrazením.
maličkostdávat si záležet na každé maličkosti detailu
mazlit seMazlí se s každým detailem.
morbidníVyžívá se v morbidních detailech.
nadobyčejnadobyčejný postřeh pro detail
nájezdnájezd kamery (na detail)
nástupupřesnit detaily nástupu svatebčanů
nepodstatnýnepodstatné detaily/změny
nepovšimnutýdosud nepovšimnuté detaily
nicotnýnicotný detail
nuancepřesně zachytit všechny jemné detaily a nuance
odpoutatodpoutávat pozornost nepodstatnými detaily
odpozorovatodpozorované detaily
okořenitokořenit popis detaily
opomenoutopomenout výročí/událost/povinnost/důležitý detail
opomenoutopomenutý detail
oprostitoprostit vyprávění od zbytečných detailů
otrávitNemíním se otravovat se všemi detaily.
ozvláštnitDřevo ozvláštňuje interiér domu mnohými nápaditými detaily.
pedantPedantsky lpí na detailech.
pikantnípikantní záležitost/detaily
pohlednýpohlednost těla/detailu/snímku
propracovatpropracovat do detailu
rozostřitrozostřené detaily/fotky/kontury
sebenepatrnějšísebenepatrnější detail
šťavnatýšťavnaté podrobnosti/detaily
ušetřitUšetři mě krvavých detailů.
blechavychytat blechy/mouchy odstranit, napravit nepodstatné detaily, drobné závady, chyby, zdokonalit to tak
dítěvylít s vaničkou i dítě ve snaze zbavit se nežádoucího detailu zničit i dobrou podstatu celku, s nepodstatným zavrhnout i podstatné
drobnohledbýt pod drobnohledem být detailně, pozorně sledován, posuzován
lespro stromy nevidět les pro malichernosti, detaily opomíjet celek a nevnímat, co je důležité
mouchavychytat blechy/mouchy odstranit, napravit nepodstatné detaily, drobné závady, chyby, zdokonalit to tak
paměťmít strojovou paměť naprosto přesně, do detailů si pamatovat
pohledpohled z ptačí perspektivy pohled seshora, z větší výšky dolů; letmé, stručné, shrnující posouzení, hodnocení něčeho, oproštění se od detailů
stranapoznat ze všech stran důkladně, detailně i komplexně
strompro stromy nevidět les pro malichernosti, detaily opomíjet celek a nevnímat, co je důležité
vanavylít s vaničkou i dítě ve snaze zbavit se nežádoucího detailu zničit i dobrou podstatu celku, s nepodstatným zavrhnout i podstatné