Hesla
kompetentní
kompetentní
oprávněný, povolaný, způsobilý, příslušný inkompetentní