Hesla
kovatozvat sezoozvátzobnoutzoratrvátrvát seřvát
Předpony
kovatokovatpřikovatukoutvykovat
Odvozená slova
kovat
témata
kovat ned. (3. j. -e, -á; 3. mn. -ou, -ají; rozk. -ej; přech. přít. -aje)
1.R zpracovávat kov v tvárném stavu údery
kovat železo
2.R opatřovat (koně) podkovami
kovat koně
3.R zhotovovat z kovu
kovat zbraně
4.R pobíjet, zdobit kovem
kovací příd.
1. (tech.)R sloužící ke kování
kovací stroj/lis/nástroje
2.R souvisící s kováním