Hesla
znak1znak2znátznát se
Předpony
znak1znak2náznakodznakpříznak
Odvozená slova
znak1znak2
Slovní spojení
bezpříznakovýstavoznakvodoznak
témata
znak1 ~u m (6. j. ~u; 6. mn. -cích)
1.R charakteristická vlastnost, rys ap. někoho, něčeho
Urážky jsou znakem nezralosti.
studium znaků moderní architektury
Takovéto chování je znakem duševní choroby.
biol. dědičné/pohlavní znaky; biol. druhový/recesivní/dominantní znak; stat. kvalitativní/kvantitativní znak;
2.R smluvené, konvenční označení
znaky čínského písma
kámen popsaný neznámými znaky
vypalovat dobytku znaky do kůže
ling. tvrdý/měkký znak = jer
3. (odb.)R věc nebo děj jako nositel myšlenkového obsahu, smyslu
odb. věda o znacích = sémiotika
log. vlastní/nevlastní znaky
ling. jazykový znak = smysly vnímatelný jev (jazyková forma) nesoucí nějaký význam, popř. smysl (např. morfém, slovo, věta, text)
mimojazykový znak
4.R předmět, vyobrazení ap. názorně nebo symbolicky vyjadřující příslušnost k nějakému celku nebo nějakou hodnost
váhy, znak spravedlnosti = symbol
státní znak
znak města Plzně
šlechtický znak = erb
mít ve znaku dvě věže
znakový příd.
znaková povaha jazyka
znaková funkce
znakové písmo
znaková řeč