Hesla
chytzbýtzrýt
Předpony
chytodchytúchyt
témata
chyt ~u m (6. j. ~u)
(sport.)R výčnělek, prohlubina ap., vše, za co se lezec zachytí při výstupu
přebrat chyt oběma rukama
stropní chyt