Hesla
bez1, bezebez2fezjezjístmezrezřezzléztzábst
Odvozená slova
bez1, bezebez2
Slovní spojení
bezejmennýbezelstnýbezesporný
témata
bez1, beze předl. s 2. p. (beze se užívá před s-, z-, řidč. š-, ž- a před skupinou souhlásek)
1.E vyjadřuje neexistenci něčeho
zůstat bez peněz/dětí
místnost bez okna
být bez práce/místa = nemít zaměstnání
udělat co bez řečí
To platí bez výjimky.
všichni bez rozdílu = každý
bez nároku na odměnu
být bez vyznání
zlobit se bez příčiny
být bez vady
To jídlo je úplně bez chuti.
bez ohledu na co
zůstat bez poskvrny = dokonalý
člověk bez srdce = necitelný
bez konce/hranic/mezí
říci vše beze zbytku
ceny bez DPH
mat. dělení beze zbytku
opalovat se nahoře bez = bez podprsenky
káva bez kofeinu; beze zbytku; beze sporu = S určitě; bez ladu a skladu = S ledabyle; nesystematicky; bez hlavy a paty = S nesmyslně; beze všeho (souhlas) = S klidně; bez komentáře; bez debat;
٭být bez sebe/vědomí/smyslů = omdlít
٭vzdát co bez boje = beze snahy zvrátit osud, těžkou životní situaci ap.
٭být jako tělo bez duše = chovat se roztržitě, nesoustředěně nebo zádumčivě, melancholicky
٭říci co bez obalu = přímo, otevřeně
٭Není růže bez trní. = vše má své dobré i špatné stránky
2.E (ve spojení s podstatným jménem dějovým) vyjadřuje, že určitý děj nenastal
přijít bez pozvání
udělat co bez váhání = hned, ochotně
bez říkání = sám od sebe
přejít co bez povšimnutí
sedět bez hnutí
odpovědět bez přemýšlení/zaváhání
jednat bez rozmyslu
zůstat bez trestu
bez přetvářky
3.E uvádí podmínku, bez níž by došlo k nemilým následkům
Bez vzájemných ohledů se nedá žít.
٭Bez práce nejsou koláče. = Nikdo nic zadarmo, bez vynaložení vlastního úsilí, nedostane.
4.E uvádí část chybějící do plného počtu, celku
Cesta trvá bez mála hodinu.
Měří bez tří centimetrů dva metry.
5. (hovor.) (mat.)E vyjadřuje odčítání
pět bez tří