Hesla
zatížit
Předpony
obtěžovatpřetížitvytížitztížitzatížit
Odvozená slova
zatížit
témata
zatížit dok. (3. mn. -í; rozk. -tíži, -tiž; 2. mn. -tížete, -tižte; přech. min. -tíživ)
1.R zapůsobit na něco váhou, tlakem, tíží
zatížit list papíru knihou
2. (odb.)R způsobit namáhání (konstrukce) vnějšími silami, břemeny, náklady ap.
zkušebně zatížit konstrukci
3. (přen.)R vystavit určité námaze, zvýšenému nátlaku, požadovat výkon od nějakého technického zařízení nebo lidského orgánu
zatížit žáky domácími úkoly
zatížit obyvatelstvo novými daněmi
4. (přen.)R uvalit nějaký závazek, způsobit obtíž něčím nepříjemným
zatížit dům hypotékou
zatížit své svědomí lží
5.být zatížen (hovor.)R mít něco, někoho v oblibě, až přehnaně se něčemu věnovat
být zatížen na pořádek/čokoládu
6.R způsobit nesrozumitelnost, těžkopádnost něčeho něčím nevhodným
zatížený příd.
zatížitelný příd.
zatěžovat ned. (1. j. -uji, hovor. -uju; 3. mn. -ují, hovor. -ujou; rozk. -uj; přech. přít. -uje)
(přen.)zatěžovat organismus stresem
zatěžovat kloub chůzí
zatěžování s
(přen.)zatěžování kloubů
zatěžovací příd.
zatěžovaný příd.