Hesla
zacházetzajít sizašítzajetzajet sizasítzavelet
Předpony
dojítpocházetpřejítpředešlýprošlýsešlýušlýzacházetsejítujítvcházetvyjít
Odvozená slova
zacházetzajít si
témata
zacházet ned. (3. mn. -ejí, -í; rozk. -ej; přech. přít. -eje; příd. zacházející)
1.R chovat se k někomu, něčemu určitým způsobem; nakládat
zacházet s kým/čím vlídně/surově/šetrně
Zachází s ním jako s malým dítětem.
٭zacházet s kým v rukavičkách = chovat se k někomu opatrně, šetrně, ohleduplně
٭zacházet (s kým) jako s onucí = vůbec si někoho nevážit, chovat se k němu velmi špatně, ponižovat ho
٭zacházet (s kým/čím) jako s drahou mastí = chovat se k někomu pozorně, šetrně, velmi někoho oceňovat
2.S pracovat; manipulovat; používat
Umí zacházet s golfovou holí. = umí hrát golf
٭S čím kdo zachází, tím také schází. = Doplácí na něco, s čím si zahrává.
3.R chůzí se dostávat za něco, do něčeho
zacházet do domu/za roh ulice
Nezacházejte hlouběji do lesa.
٭zacházet příliš daleko = dovolovat si příliš mnoho, přehánět
٭zacházet do podrobností = mluvit zbytečně podrobně
٭zacházet do krajnosti = přehánět
4.R mizet pod obzor; zapadat
Slunce zachází za hory.
zacházení s
surové zacházení dozorců s vězni
nešetrné zacházení s křehkými předměty
zacházení s nebezpečnými látkami
zajít dok. (1. j. -jdu; rozk. -jdi; 2. mn. -jděte; čin. -šel; ž. -šla; přech. min. -šed; podst. zajití)
1.R chůzí někam směřovat (s určitým cílem)
zajít do města/divadla
zajít (si) na nákup/procházku/pivo
zajít k řezníkovi
zajít pro doktora
2.S navštívit
Občas k němu zajdu.
Zašla (si) ke kamarádce.
3.R chůzí se dostat někam
zajít do průjezdu
٭zajít příliš daleko (v čem) = přehnat něco
4.R chůzí se dostat z dohledu
zajít za roh
5.S (o slunci ap.) zapadnout
Slunce zašlo.
6.R přestat žít
Pes zašel hladem. = pošel
7. (přen.)S zchátrat
Nábytek/Lak už hodně zašel.
zašlý příd.
(přen.)obnovit zašlou slávu (čeho)
zašlé stříbro = zčernalé