Hesla
web
Odvozená slova
web
témata
web ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y) (výp.)
1.R soustava dokumentů dostupných na témže webovém serveru nebo na téže internetové stránce
rychlé prohlížení webu
diskusní web
web univerzity
2.WebR nejpoužívanější informační služba v rámci Internetu, propojující texty ap. prostřednictvím vzájemných odkazů; World Wide Web
vytvoření stránky pro Web
webový, webovský příd.
webová stránka = R zobrazující pomocí webového prohlížeče informace poskytované v rámci Webu; webová kamera = R digitální kamera s připojením k počítači, umožňující zobrazení snímaného obrazu v počítači a na webové stránce; webový server/prohlížeč;