Hesla
vodavosavosk
Voda
hydrosféravodamořeoceánlagunazálivzátokařekapotokvodopádpramenrybníkjezerobažinamočálrašeliniště
Nápoje
kávaespresomokacappuccinočajvodaminerálkašťávalimonádasodatoniksirupmlékokakaokefírpodmáslívínosektvermutsherrysvařákpivoležák1destilátlihovinakořalkapanák2likérgrogkoňakmedovinapunčrum1slivovicewhisky
témata
voda -y ž
1.G bezbarvá průhledná kapalina vyskytující se na Zemi, nezbytná pro existenci života, sloučenina vodíku a kyslíku
říční/mořská voda
slaná/sladká voda
pitná voda
užitková voda
dešťová voda
minerální voda
destilovaná/chlorovaná voda
voda z tání
tekoucí voda
voda z kohoutku/vodovodu
Neteče teplá voda.
načerpat vodu
vypít sklenku vody
napustit vodu do vany
ředit co vodou
postavit vodu na čaj
koloběh vody v přírodě
geol. podzemní/povrchová/spodní voda; tvrdá/měkká voda = R obsahující hodně/málo minerálních látek; odpadní vody; svěcená voda;
٭žít o chlebu a vodě = žít velmi nuzně, hladovět
٭samá voda = (při hledání, hádání ap.) netrefil ses, jsi vedle, daleko od cíle, pleteš se, mýlíš se
٭šlapat vodu = plavat na místě
٭z jedné/první vody (načisto) = naráz, najednou, bez propracovávání nebo promýšlení
٭bouře ve sklenici vody = zbytečný rozruch
٭růst jako z vody = překvapivě rychle růst
٭mít řečí jako vody = příliš mnoho, zbytečně mluvit; planě něco naslibovat
٭honit vodu = snažit se dělat dojem, chlubit se něčím; parádit se
٭To je voda na jeho mlýn. = Přichází mu to vhod, dobře se mu to hodí.
٭plácnutí do vody = akce zdánlivě efektní, ale s naprosto mizivým účinkem
٭vařit z vody = dělat něco bez patřičných podkladů nebo znalostí
٭nevydělat si ani na slanou vodu = vydělat si velmi málo
٭Nepomůže mu ani svěcená voda. = Nepomůže mu vůbec nic.
٭vyhýbat se komu/čemu jako čert svěcené vodě = vyhýbat se někomu, něčemu usilovně
٭Zůstal, jako by ho polil studenou/ledovou/horkou vodou. = Byl nepříjemně překvapen, zaražen, zdrcen.
٭Krev není voda. = Příbuzenský vztah se projeví; člověk snadno vzplane, rozčílí se.
٭kázat vodu, pít víno = horlivě něco prosazovat, ale sám to nedodržovat
2.R vodní tok, vodní nádrž, moře ap.
stojatá/tekoucí voda
stav vody na českých tocích
oblast u vody
cestovat po vodě
stoletá voda = povodeň vyskytující se jednou za 100 let
velká voda = S povodeň; výsostné/teritoriální/pobřežní vody; plout v cizích vodách; divoká voda;
٭rozhýbat/rozbouřit/zčeřit stojaté vody čeho = vyvolat někde rozruch, vnést někam neklid
٭čeřit vodu = vyvolávat neklid, popř. neshody
٭rozvířit kalné vody = přivolat pozornost ke skrytým nepořádkům a vyvolat tak zděšení
٭lovit v kalných vodách = využívat zmatku k vlastnímu užitku
٭kalit vodu = maskovat své nepoctivé úmysly nebo činnost; vyvolávat neklid, příp. neshody
٭být za vodou = mít vyhráno
٭být hozený do vody = být přinucen dělat něco rovnou, bez přípravy
٭utíkat/letět/plynout jako voda = (o času) plynout překvapivě rychle
٭(Od té doby už) uplynulo hodně vody. = Uplynulo hodně času.
٭spát/usnout jako by ho do vody hodil = spát velmi tvrdě, usnout rychle
٭spát jako na vodě = spát špatně, lehce
٭mokrý, jako by ho do vody hodil = zcela promočený
٭mít žaludek jako na vodě = cítit nevolnost, nucení na zvracení
٭být/cítit se jako ryba/kapr ve vodě = cítit se někde jistě, zkušeně
٭být/cítit se jako ryba/kapr bez vody = cítit se špatně, nespokojeně v nějaké situaci
٭držet se nad vodou = chránit se před úplnou zkázou, dál přežívat
٭hnát se/valit se/hrnout se jako velká voda (kam) = přijít někam prudce, hlučně, sebevědomě
٭stát/být na vodě = mít špatné základy, být nepodložený
٭pustit/poslat koho k vodě = (v milostném vztahu) opustit někoho, přestat s ním chodit
٭Tichá voda břehy mele. = o překvapivém jednání někoho, od něhož by se to nejméně čekalo
3.G tekutina připravená pro léčebné, kosmetické ap. účely
borová/březová voda; kolínská/toaletní voda; ústní voda; voda po holení; pleťová voda;
4.G nějaká tekutina vůbec
med. mít vodu na plících
med. voda v koleně
anat. plodová voda;
٭ohnivá voda = pálenka