Hesla
vizita
témata
vizita -y ž
R pravidelná obchůzka lékařů a prohlídka nemocných v léčebných ústavech
ranní/velká vizita
chodit po vizitě