Hesla
vinoutvinout sevinavinitvíno
Výklady
hadklikatit semeandrovatnarvalpřipravitpřišítpřiznatrekriminovatshoditsirotekspirochétasvéstvinný1výčitkazavinitzávit
Předpony
vinoutrozvinoutvyvinutýodvinoutpřevinoutpřivinoutsvinoutvyvinoutzavinout
Odvozená slova
vinoutvinout se
témata
vinout ned. (rozk. -ň; čin. -nul; přech. přít. -na; podst. vinutí)
R dávat kolem něčeho; ovinovat, ovíjet
vinout nit na špulku
vinutý příd.vlastnívlastní vinou
živýživá výčitka osoba připomínající nějakou vinu
částJe to částečně i moje vina.
číČí je to vina?
dátDává jí vinu za smrt dcery.
dokázatdokázat u soudu nevinu prokázat
dosvědčitDosvědčím jeho nevinu.
doznatOdsouzený doznal před soudem svou vinu.
druhýSvalují vinu jeden na druhého.
klikatýŘeka se klikatě vinula údolím.
křivolakýCesta se křivolace vine mezi osením.
lpětpřen. Lpí na něm vina za smrt manželky.
neodčinitelnýneodčinitelná vina
nepromlčitelnýnepromlčitelná vina
nesporněByla to nesporně jeho vina.
néstnést vinu za dopravní nehodu
nevinaprokázat nevinu obžalovaného
nevinaobhájit svou nevinu
ničíNení to ničí vina.
odpykatodpykat svou vinu
oklikaPotok se vine oklikami.
podnapilýVinu za nehodu nese podnapilá řidička.
podotknoutPodotýkám, že to nebyla má vina.
popřítpopřít svou vinu
popřítSvou vinu nadále popírá.
potvrditSvědek potvrzuje vinu obžalovaného.
prokázatprokázat vinu obžalovaného
prokázatprokazovat vinu/správnost tvrzení
přičístVinu mohou přičíst jen sami sobě.
připsatSoud připisuje vinu Petrovi.
přisouditpřisoudit vinu
přiznatpřiznaná vina
přiznatpřiznávat vinu
shoditshodit vinu na kamaráda
smýtpřen. smýt vinu/hanbu odčinit
solidárnísolidárně nést vinu/odpovědnost
spirálovitýCesta se spirálovitě vine do vrchu.
svalitsvalit vinu/podezření
svalitsvalovat vinu obviňovat
svéstSvedl vinu na ostatní.
svéstVinu sváděl na svého komplice.
svrhnoutsvrhnout vinu na svého komplice
šroubovitýšroubovitě vinutý drát
uvalituvalit vinu/podezření
vinakolektivní vina
vinaJe to tvoje vina.
vinanapravit/odčinit/odpykat vinu
vinapřičíst/klást za vinu
vinaházet/svalovat vinu
vinamít/nést/pocítit/uvědomovat si vinu
vinadávat vinu
vinadostat se do neštěstí vlastní vinou
vinavzít na sebe vinu
vinapřiznat/popírat vinu
vinaVina byla na obou stranách.
vinaMně vinu nedávejte!
vinaVina padne na její hlavu. postihne ji
vinavina a trest
vinatěžká/velká vina
vinanapravit vinu
vinaodpustit vinu
vinouVinou počasí včas nesklidili.
vinouStalo se to vinou okolností.
vinouVinou supermarketů klesají tržby obchodům v centru města.
vinout seChmel se vine kolem drátu.
vinout seBřečťan se vine po zdi. pne se
vinout seŘeka se vine údolím.
vinout seCesta se vinula kolem polí.
vyznatkniž. vyznat vinu/hříchy
vzítvzít vinu na sebe
zákrutŘeka se vine v zákrutech.
zaručit sezaručit se za přítelovu nevinu/poctivost
hlavapadat na hlavu (vina ap.) být někomu připsán, přisouzen
hodithodit vinu svést vinu na někoho jiného, obvinit někoho
hoditházet vinu/to svalovat na někoho vinu
kapkaposlední kapka poslední z řady (drobných) nesnází, příkoří ap., vinou které člověk ztratí trpělivost, rozčílí se
krkhodit/pověsit/uvázat na krk uložit někomu úkol, práci; svalit odpovědnost, povinnost, popř. vinu na někoho jiného
křížekpřijít/přilézt ke křížku pokořit se, přiznat svou vinu
léztlézt ke kříži/křížku pokořovat se, uznávat svou vinu
liánavinout se jak liána tisknout se k někomu
mýtmýt si ruce distancovat se od něčeho, odmítat odpovědnost, vinu ap.
obligohovor. být z obliga nenést vinu na něčem, nemít odpovědnost za něco
posledníposlední kapka poslední z řady (drobných) nesnází, příkoří ap., vinou které člověk ztratí trpělivost, rozčílí se
prácebýt práce zásluha, vina
prsabít se/tlouct se v prsa uznávat svou vinu, kát se; zaklínat se, dušovat se
přičístpřičíst na vrub obvinit někoho, něco z něčeho, zdůvodnit něco vinou někoho, něčeho
psívinout se jak psí víno k někomu se smyslně tisknout
rukamýt si ruce odmítat odpovědnost, vinu ap., distancovat se od něčeho
řezatřezat si pod sebou větev vlastní vinou se dostávat do nesnází, jednat nerozvážně, škodit si
svědomímít špatné/zlé svědomí uvědomovat si svou vinu, odpovědnost, být něčím vinen a trápit se tím
svědomíHryže ho svědomí. Uvědomuje si svou vinu a trápí se tím.
svědomímít výčitky svědomí uvědomovat si svou vinu a trápit se tím
trikohodit na triko svalit vinu na někoho jiného
vinasmýt (svou) vinu napravit své provinění
vrubpřipsat/přičíst/připočíst/připočítat na vrub obvinit někoho, něco z něčeho, zdůvodnit něco vinou někoho, něčeho
vychlastatmít vychlastanej hlas mít zhrublý, chraplavý hlas vinou nadměrného užívání alkoholu
zubvylámat si zuby neuspět, ztroskotat vinou něčeho