Hesla
vina
témata
vina -y ž
1.R odpovědnost za něco zlého, nepříjemného ap.
kolektivní vina
být na vině
Je bez viny.
Je to tvoje vina.
napravit/odčinit/odpykat vinu
přičíst/klást za vinu komu co
házet/svalovat vinu na koho
mít/nést/pocítit/uvědomovat si vinu (na čem)
dávat vinu komu (za co)
dostat se do neštěstí vlastní vinou
vzít na sebe vinu (za co)
přiznat/popírat vinu
zprostit koho viny
mít pocit viny
Vina byla na obou stranách.
Mně vinu nedávejte!
Je v té věci bez viny.
Vina padne na její hlavu. = postihne ji
práv. výrok o vině/nevině
2.R zlý čin, provinění
vina a trest
těžká/velká vina
napravit vinu
odpustit vinu komu
٭smýt (svou) vinu = napravit své provinění