Hesla
vinavinoutvinout sevinitvíno
Výklady
nevinnýočistitprovinit sepřipravitpřišítpřiznatrekriminacerekriminovatshoditsirotekspoluvinaspoluviníksuperegosvéstvézt sevinný1výčitkazavinitzkroušenýzpověďzpovídat
témata
vina -y ž
1.R odpovědnost za něco zlého, nepříjemného ap.
kolektivní vina
být na vině
Je bez viny.
Je to tvoje vina.
napravit/odčinit/odpykat vinu
přičíst/klást za vinu komu co
házet/svalovat vinu na koho
mít/nést/pocítit/uvědomovat si vinu (na čem)
dávat vinu komu (za co)
dostat se do neštěstí vlastní vinou
vzít na sebe vinu (za co)
přiznat/popírat vinu
zprostit koho viny
mít pocit viny
Vina byla na obou stranách.
Mně vinu nedávejte!
Je v té věci bez viny.
Vina padne na její hlavu. = postihne ji
práv. výrok o vině/nevině
2.R zlý čin, provinění
vina a trest
těžká/velká vina
napravit vinu
odpustit vinu komu
٭smýt (svou) vinu = napravit své provinění


kolektivprincip kolektivní viny
míramíra viny
tíhatíha viny
vlastnívlastní vinou
břemenobřemeno viny
částJe to částečně i moje vina.
číČí je to vina?
dátDává jí vinu za smrt dcery.
doznatOdsouzený doznal před soudem svou vinu.
dramaslavné drama o vině a trestu
druhýSvalují vinu jeden na druhého.
jednoznačnýjednoznačný důkaz viny
komplexkomplex viny
lpětpřen. Lpí na něm vina za smrt manželky.
mučitMučí ho pocit viny.
myPodíl viny neseme i my.
neodčinitelnýneodčinitelná vina
nepromlčitelnýnepromlčitelná vina
nesporněByla to nesporně jeho vina.
néstnést vinu za dopravní nehodu
ničíNení to ničí vina.
očistaočista od hříchu/viny
odpykatodpykat svou vinu
pocitpocit odpovědnosti/viny/bezpečí
podnapilýVinu za nehodu nese podnapilá řidička.
podotknoutPodotýkám, že to nebyla má vina.
pohánětŠpatné svědomí ho pohání k přiznání viny.
popřítpopřít svou vinu
popřítSvou vinu nadále popírá.
porotcePorotci rozhodli všemi hlasy o vině.
posbíratposbírat důkazy o vině
potvrditSvědek potvrzuje vinu obžalovaného.
prokázatprokázat vinu obžalovaného
prokázatprokazovat vinu/správnost tvrzení
prostýbýt prost předsudků/viny/podezření
přičístVinu mohou přičíst jen sami sobě.
připsatSoud připisuje vinu Petrovi.
přisouditpřisoudit vinu
přiznatpřiznaná vina
přiznatpřiznání viny před soudem
přiznatpřiznávat vinu
rozhodnoutrozhodnout o vině
shoditshodit vinu na kamaráda
shromážditPolicisté shromáždili všechny důkazy o vrahově vině.
smýtpřen. smýt vinu/hanbu odčinit
solidárnísolidárně nést vinu/odpovědnost
sužovatSužuje ji nejistota/pocit viny.
svalitsvalit vinu/podezření
svalitsvalovat vinu obviňovat
svéstSvedl vinu na ostatní.
svéstVinu sváděl na svého komplice.
svrhnoutsvrhnout vinu na svého komplice
uvalituvalit vinu/podezření
vědomívědomí viny/důležitosti
vědomýbýt si vědom(ý) své viny
věrohodnýpodat věrohodný důkaz viny
vinouVinou počasí včas nesklidili.
vinouStalo se to vinou okolností.
vinouVinou supermarketů klesají tržby obchodům v centru města.
vnutitvnucený pocit viny
výčitkamít výčitky svědomí pocit viny
výrokvýrok o vině a trestu
vyznatkniž. vyznat vinu/hříchy
vzítvzít vinu na sebe
zbabělýZbaběle nepřiznal vinu.
zprostitSoud jej zprostil viny.
zprostitzproštění obžaloby/viny
zpytovatnáb. zpytovat svědomí zjišťovat své hříchy (před zpovědí); přen. přemýšlet o své vině
černýmít černé svědomí špatné svědomí, být si vědom vlastní viny
čistýmít čisté svědomí nebýt si vědom vlastní viny
hlavapadat na hlavu (vina ap.) být někomu připsán, přisouzen
hlavasypat si popel na hlavu pokorně litovat své viny
hodithodit vinu svést vinu na někoho jiného, obvinit někoho
hoditházet vinu/to svalovat na někoho vinu
kapkaposlední kapka poslední z řady (drobných) nesnází, příkoří ap., vinou které člověk ztratí trpělivost, rozčílí se
krkhodit/pověsit/uvázat na krk uložit někomu úkol, práci; svalit odpovědnost, povinnost, popř. vinu na někoho jiného
křížekpřijít/přilézt ke křížku pokořit se, přiznat svou vinu
léztlézt ke kříži/křížku pokořovat se, uznávat svou vinu
mýtmýt si ruce distancovat se od něčeho, odmítat odpovědnost, vinu ap.
obligohovor. být z obliga nenést vinu na něčem, nemít odpovědnost za něco
posledníposlední kapka poslední z řady (drobných) nesnází, příkoří ap., vinou které člověk ztratí trpělivost, rozčílí se
prácebýt práce zásluha, vina
prsabít se/tlouct se v prsa uznávat svou vinu, kát se; zaklínat se, dušovat se
přičístpřičíst na vrub obvinit někoho, něco z něčeho, zdůvodnit něco vinou někoho, něčeho
rukamýt si ruce odmítat odpovědnost, vinu ap., distancovat se od něčeho
řezatřezat si pod sebou větev vlastní vinou se dostávat do nesnází, jednat nerozvážně, škodit si
svědomímít čisté svědomí být nevinný, nebýt si vědom žádné viny
svědomímít špatné/zlé svědomí uvědomovat si svou vinu, odpovědnost, být něčím vinen a trápit se tím
svědomíHryže ho svědomí. Uvědomuje si svou vinu a trápí se tím.
svědomímít výčitky svědomí uvědomovat si svou vinu a trápit se tím
trikohodit na triko svalit vinu na někoho jiného
vrubpřipsat/přičíst/připočíst/připočítat na vrub obvinit někoho, něco z něčeho, zdůvodnit něco vinou někoho, něčeho
vychlastatmít vychlastanej hlas mít zhrublý, chraplavý hlas vinou nadměrného užívání alkoholu
zubvylámat si zuby neuspět, ztroskotat vinou něčeho