Hesla
vyschnout
Předpony
oschnoutuschnoutvyschnoutzaschnout
Odvozená slova
vyschnout
témata
vyschnout dok. (čin. -schl, -schnul; ž. -schla; přech. min. -schnuv; podst. vyschnutí)
1.R úplně pozbýt vlhkosti
dát vyschnout vlhké boty
Koryto řeky vyschlo.
Studna vyschla.
neos. Vyschlo mu v krku/v ústech.
2.R přeměnit se z kapalného stavu v plynný; ztratit se
Voda v řece vyschla.
Kaluže na cestě už vyschly.
vyschlý příd.
vyschlý pramen
vyschlo přísl. v přís.
٭mít vyschlo v krku/ústech = mít žízeň
vysychat, vysýchat ned. (3. j. -á; přech. přít. -aje)
Potok mezi poli vysychá.
Rosa na louce vysychala celé dopoledne.