Hesla
véstvést sevéztvézt sevejítvejít seveletvítvýtvát
Odvozená slova
véstvést se
témata
vést ned. (1. j. vedu; rozk. veď, poveď; bud. budu vést, povedu; trp. veden; přech. přít. veda; podst. vedení)
1.S (o cestě ap.) směřovat
Ulice vede na náměstí.
Kam vede ta silnice?
Schody vedou na půdu.
Kudy vede cesta ven?
Pěšinka vede podél řeky.
٭Všechny cesty vedou do Říma. = Po každé cestě někam dojdeš.
٭Kam tě vede slepá vášeň. = Co tě napadá, mýlíš se.
٭Kam by to vedlo? = Jaký by to mělo následek, mělo by to špatné následky.
٭Nevede to k žádnému cíli. = Nemá to žádný výsledek.
2.R mít vůdčí, přednější postavení (v soutěži ap.), mít vyšší bodový zisk
vést ve volbách/v soutěži/v závodě
vést tabulku střelců
Domácí vedou o pět bodů.
Film vede žebříček návštěvnosti.
3.R být organizátorem, vůdcem, velitelem něčeho nebo někoho; řídit, spravovat
vést stát/společnost/armádu
Vedla náš rodinný podnik.
vést švagrovi domácnost
vést pátrání po pohřešovaném
vést výzkum/vyšetřování
4.R vykonávat nějakou činnost, být v něčem činný
vést válku/boj = válčit, bojovat
vést žalobu/trestní řízení/při
vést jednání/diskusi/mírové rozhovory
vést (obchodní) korespondenci
vést poctivý život
Vedl nějaké divné řeči.
٭vést (si stále) svou = opakovat, tvrdit stále totéž, neustoupit od svých názorů (nenechat si nic vysvětlit)
5.R mít na starosti (úřední listiny)
vést žádost v patrnosti
vést účetnictví/matriku
vést si podrobné záznamy/deník
6.R usměrňovat něčí pohyb držením
vést dítě za ruku
vést slepce přes silnici
vést psa na vodítku
7.R být průvodcem někomu
vést výpravu turistů
8.R způsobovat příchod někoho nebo dopravu něčeho
Tati, vedu ti návštěvu/hosta.
Žíly vedou krev k srdci.
9.R působit pohyb zamýšleným směrem
Vedl dítěti ruku při psaní.
vést štětec po plátně
vést smyčec/loutky
10.R určovat směr pohybu nějakým zařízením
vést vodu/plyn potrubím
fyz. Kovy dobře vedou teplo.
11.R realizovat (zprav. nějaký spoj) určitým směrem
vést trať údolím
vést dopravu mimo město
geom. Daným bodem veďte kolmici.
Tato cesta k cíli nevede.
٭Šel, kam ho oči vedly. = Šel bez cíle, bez nějakého záměru.
12.R být pohnutkou, podnětem děje; pobízet, podněcovat
Co tě vedlo k takovému rozhodnutí?
Co vás k nám vede?
13.R mít něco za následek
Nevěra vedla k rozchodu.
K ničemu to nevede.
Krize vedla k pádu vlády.
To nás vedlo k závěru, že...
14.R učením, výchovou zaměřovat vývoj někoho; vychovávat
Rodiče ho vedou přísně.
vést děti k samostatnosti
٭vést koho pevnou rukou = přísně někoho vychovávat
15. (hovor.)R mít na skladě, prodávat (zboží ap.)
Takové zboží nevedeme.
Vedete nadměrné velikosti?
vést si ned. (1. j. vedu; bud. povedu; rozk. veď; čin. vedl; trp. veden; přech. přít. veda)
S jednat; počínat si
vést si výborně/statečně/chytře/obstojně
Nevede si špatně.
V závodě si vedl velmi dobře.
Uvidíme, jak si povedou.
vedený příd.