Hesla
bafhafvadaváhavakvalvalitvalit sevarvatavazvaditvanoutvařitvařit sevázatvázat se
témata
baf citosl.
1.E označuje štěkot psa
Baf, baf, štěkal pes na kočku.
2.E vyjadřuje úmysl polekat někoho
udělat na koho baf = bafnout