Hesla
výška
Výklady
akrobacieakrobatboulderboulderingbrleníčnět, čnítčtyřrozměrnýdřevorytdřevorytectvídřevořezdřevořezbafoliantgumotiskhmatníkhorizontálahornatinaintervalintonacekadencekapitálakapitálkaklíčklouzatknihtiskkótakrosčekkvadrantladitlinorytlišejníkmelodiemikroklimamostnástavbanastavětnatáhnoutnavršitnivelacenivelovatnivónízkopodlažnínízkýnížinaocelorytocelorytecozonosférapahorkatinaplošinaplovákpolohapolokmenpropnoutpřevýšitramparasařasasekvojeseskákatseskočitseskoksesuvsextantskoksluchspádstartstavoznakstereotypstoupavoststratosférastratusstředohoříštíhlýtachymetrieteodolittóntrojrozměrnýtroposfératupéúkosúroveňvelikostvelkývěžákvíceúrovňovývodočetvodopádvodotryskvodoznakvrcholvrchovinavrstevnice1vršitvýčnělekvyčnívatvypínat sevysočinavysokovysokývýstupekvýškáčvýškařvýškoměrvýškopisvzletětzábradlízdvihák
Odvozená slova
výška
témata
výška -y ž (2. mn. -šek)
1.R rozměr předmětu ve svislém směru
výška místnosti/stolu/člověka
polygr. výška písma
Skříň měří na výšku 2 m.
2. (geom.)R vzdálenost vrcholu geometrického útvaru od základny
geom. výška trojúhelníka/hranolu/kužele;
3.R vzdálenost od základní roviny směrem vzhůru
ve výšce hlavy/očí
horská chata ve výšce 1000 m
Letadlo ztrácí/nabírá výšku.
nadmořská výška; let. letová výška; absolutní/relativní výška; voj. výška dráhy střely; sport. výška skoku;
4.R prostor nebo místo v prostoru od základní roviny směrem vzhůru
sport. skok do výšky; polygr. tisk z výšky;
٭dívat se z výšky na koho/co = přezírat ho, pohlížet povýšeně
٭vyskakovat do výšky = (reakce na urážku ap.) rozčilovat se; (reakce na dobrou zprávu) jásat
5.R míra nějaké hodnoty
výška trestu/odměny
6.R vlastnost zvuku, která se mění s obměnou frekvence chvění
absolutní/relativní výška tónu; ling. výška hlasu;
7. (hovor.)S vysoká škola
výškový příd.
Výškový rozdíl trati je 200 m.
výškový rekord
výšková budova = R budova o mnoha poschodích; let. výškové kormidlo; geod. výšková kóta/bod/údaj/značka; geom. výškový kruh; med. výšková nemoc = R nemoc způsobená nadmořskou výškou; sport. výškový tábor; výškové práce; geom. výškový úhel;


aneroidvýškový aneroid přístroj k určování výšek podle atmosférického tlaku
čistýhud. čistý tón tón správné absolutní výšky
dosport. skok do dálky/výšky
drakmeteor. meteorologický drak zařízení skříňovitého tvaru upevněné na drátě, jehož účelem je vynášení registračních meteorologických přístrojů do výšky
fixnígeod. fixní výškový bod
homogennímeteor. homogenní atmosféra teoretická atmosféra, v které hustota vzduchu nezávisí na výšce
inverzemeteor. teplotní inverze stav, kdy teplota vzduchu s výškou stoupá (na rozdíl od obvyklého poklesu)
klíčhud. houslový/basový/violový klíč znak pro tónovou výšku not v osnově
kohoutkohoutková výška koně výška od země ke kohoutku
komoratech. plavební komora prostor sloužící k překonaní výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla
konfiguracegeogr. konfigurace terénu výšková členitost
kormidlolet. výškové/směrové kormidlo
mapameteor. výšková/povětrnostní mapa
míravojenská míra výška muže nutná pro přijetí na vojnu
mořevýška nad mořem nadmořská výška
nadmořskýgeogr. nadmořská výška poloha určitého bodu na zemském povrchu vzhledem k mořské hladině
nemochorská/výšková nemoc nával slabosti, mdloby ap., který přepadá lidi i zvířata při dosažení velkých, nezvyklých výšek
pásmogeogr. výškové pásmo podélná část zemského povrchu vymezená dolní a horní výškovou hranicí
pilotautomatický pilot zařízení udržující stanovenou výšku a směr letadla
povodeňhydr. povodňová vlna změna výšky vodní hladiny za povodně
rejstříkhlasový rejstřík řada tónů lidského hlasu charakterizovaná výškou
sluchabsolutní sluch schopnost určovat přesnou výšku slyšených tónů nebo souzvuků
sluchrelativní sluch schopnost poznávat intervaly tónů bez určení jejich přesné výšky
sněžitmeteor. hranice sněžení nadmořská výška, nad níž se vyskytují srážky jen v tuhém skupenství; čára, za níž se ve směru od rovníku k pólu vyskytují srážky jen v tuhém skupenství
spádspád turbíny/vodní elektrárny rozdíl výšek horní a spodní vody
stabilizacelet. stabilizační plocha vodorovná část ocasních ploch letadla, na níž je uchyceno výškové kormidlo;
stupnicehud. durová/mollová stupnice řada tónů různé výšky jdoucí po sobě od daného základního tónu k oktávě
tiskpolygr. tisk z hloubky/výšky/plochy (podle polohy tisknoucích a netisknoucích míst)
výšeřidč. nadmořská výše výška
aklimatizovataklimatizovat se na teplo/zimu/nadmořskou výšku
basnastavit výšky i basy
budovapřízemní/třípatrová/výšková budova
cyklonasekundární/tropická/výšková cyklona
členitývýšková členitost reliéfu
dimenzetři dimenze prostoru délka, šířka, výška
doletbezpečná doletová výška
dostupnýdostupná výška
gejzírGejzír stříká do maximální výšky 12 metrů.
hladinavýška nad hladinou moře nadmořská
horaHora se vypíná/ční do výšky 1026 metrů.
hřebvýška/délka/průměr hřebu
klesatVýška tónu/Zvuk klesá.
kolíkkolík u basy/houslí/kytary nástroj k regulování výšky tónu jednotlivých strun
konsonancekonsonance tří tónů různé výšky
kuželplášť/podstava/povrch/vrchol/výška kužele
lehátkolehátko s nastavitelnou výškou
letlet při zemi/v nízké výšce
lopatatech. lopata rypadla výšková/hloubková
mistrmistryně světa ve skoku do výšky
mrštnýNa svou výšku je velmi mrštný.
nabratVětroň postupně nabírá výšku.
nadmořskýgeogr. v nadmořské výšce tisíc metrů
narůstTráva narostla do velké výšky.
nastavitelnývýšková nastavitelnost křesla
naštelovatnaštelovat výšku/šířku/délku
nutkatmít nutkavý strach z výšek/malého prostoru
obrovskýobrovská výška/rozloha/stavba/síla
odhadnoutodhadnout vzdálenost/výšku/cenu
podjezdpodjezdová výška
podlažívýška podlaží
propadnout seLetadlo se začalo propadat. náhle ztrácet výšku
překonatSnažil se překonat strach z výšek.
přeletpřeletová rychlost/výška
převládnoutV této nadmořské výšce převládají jehličnany.
přítěžpřítěž balonu (k regulaci výšky)
rozdílvýškový/časový rozdíl
rozměrTěleso má tři rozměry délku, šířku a výšku.
růstrůst do výšky/šířky
řídnoutS přibývající nadmořskou výškou vzduch řídl.
sečnastavit výšku seče (na žacím stroji)
shlédnoutshlížet na svět z výšky
skákatskákat přes překážky/do výšky/o tyči
skokanskokan do dálky/výšky
spojnicespojnice míst stejné výšky
stavstav vody/vodní hladiny (na českých tocích) výška hladiny
stoupatstoupání výšky tónů
stoupatSe stoupající nadmořskou výškou klesá teplota a tlak.
střednístřední délka/velikost/výška
štelovatštelovat výšku podvozku
tryskatGejzíry rozžhavené lávy tryskaly do výšky.
turbulencelet. turbulence reakce letadla na turbulentní prostředí projevující se chvěním, kýváním, nucenými změnami výšky
tyčit seVěž se tyčí do výšky 50 metrů.
tyčkařTyčkař zdolal laťku ve výšce...
větvit seStrom se ve výšce větví.
věžvěžový dům výškový
vrhnout seDravec se z výšky vrhá na kořist.
vyrůstvyrůst do výšky/šířky
vyskočitvyskočit do výšky
vystoupatBalon vystoupal do požadované výšky.
vzletětPtáci vzlétli do výšky.
závratnýzávratná výška/hloubka
změřitzměřit vzdálenost/výšku/délku
změřitzměřit na výšku/šířku
značnýznačná hloubka/výška
zvednoutsport. slang. zvednout míč vykopnout ho do výšky, do vzduchu