Hesla
uniebitcithit
Odvozená slova
unie
témata
unie [uny-, úny-] -e ž (2. mn. -ií)
1.R sjednocení organizací, států
odborová/sportovní unie
vytvořit unii mezi státy
personální unie = R spojení samostatných států osobou panovníka; celní unie = R dohoda států o společné celní hranici;
2.R útvar vzniklý z původně samostatných států, organizací (za účelem spolupráce ap.)
Evropská unie; Evropská měnová unie; Severoamerická unie; hist. Florentská unie = R dohoda o sjednocení pravoslavné a římskokatolické církve s uznáním svrchovanosti římského papeže, uzavřená 1439 na florentském koncilu; geogr. Jihoafrická unie = R dominium v jižní Africe 1910-61, tvořené provinciemi Kapská kolonie, Natal, Transvaal a Oranžský svobodný stát; hist. Protestantská unie = R spolek protestantských knížat pod vedením Falce, vzniklý v roce 1608; Unie svobody (politická strana);
unijní [uny-, úny-], uniový příd.
unijní rozpočet
unijní povinnost člena
uniový příspěvek/závazek