Hesla
ulice
Výklady
bezdomovecbezprizornýchodníkjednosměrkakolportážmetařmikroklimanárožípasážpouličníprůchodprůjezdrohsifonstoašpalírtřída2uliceuzavírkavyústit
Silnice
ulicevozovkasilnicedálnicenáměstíchodníkjednosměrkakřižovatkamostnadjezdobchvatobjezdobjížďkaparkovištěpodchodpodjezdsemafortunelvýpadovkazatáčka
Předpony
ulicepouliční
Odvozená slova
ulice
témata
ulice -e ž (2. mn. -c)
1.R cesta lemovaná (zprav. po obou stranách) domy
příčná/úzká/široká ulice
pustá/tichá ulice
hlavní/postranní ulice
prodávat víno přes ulici = pro lidi mimo hostinec
Dav vyrazil do ulic.
Bydlí v této ulici.
bydlet přes ulici = poblíž nebo naproti
okno do ulice
V těch šatech nemůžeš na ulici. = na veřejnost
slepá ulice = R bez vyústění na jednom konci; jednosměrná ulice = R pro provoz jedním směrem;
٭být dítě ulice = žít zanedbaně, pod vlivem prostředí, být nekulturní, nevychovaný
٭vyrojit se do ulic (o davu lidí) = vyjít hromadně a rušně ven
٭octnout se na ulici = ztratit zaměstnání nebo přístřeší
٭vyhodit koho na ulici = vyhodit někoho z domu, bytu ap.
٭zhrub. šlapat ulici = živit se prostitucí
٭zhrub. holka z ulice = prostitutka
2.R lidé z ulice 1; hanl. veřejnost 1
hněv/mínění ulice
Celá ulice o tom věděla.
uliční příd.
uliční osvětlení = pouliční
uliční síť
uliční strana domu
uliční čára = R hranice mezi parcelou a veřejným prostranstvím; dř. uliční výbor = R místní organizace KSČ;
ulička -y ž (2. mn. -ček)
1. (zdrob.)úzká ulička mezi ploty
Zlatá ulička (v Praze);
٭slepá ulička = bezvýchodná, beznadějná situace
٭vehnat někoho do slepé uličky = dostat někoho do bezvýchodné situace, mít ho ve své moci
2.R úzký prostor mezi dvěma částmi něčeho
ulička mezi sedadly = volný prostor pro průchod
hist. ulička = R někdejší trest; běh mezi dvěma řadami lidí, kteří trestaného bijí;
٭ulička hanby = řada posmívajících se, tupících, nadávajících lidí, kolem které se musí projít


jednosměrnýjednosměrná ulice ob. jednosměrka
místomísto u okna/do uličky (v dopravním prostředku)
mostMostecká ulice (na Malé straně)
mostulice Na Můstku (v Praze)
pěšípěší zóna ulice bez jízdních pruhů, určená pouze pro chodce
přes, přeseprodej přes ulici
sadNové sady (ulice v Brně)
slepýslepá ulice
bezúčelnýpotloukat se bezúčelně ulicemi
blouditbloudit ulicemi/světem bez cíle
blouditbloudění ulicemi neznámého města
bloumatbloumat ulicemi/po ulicích
bludištěbludiště středověkých uliček
bočníboční ulice
brousitbrousit po ulicích/ulicemi
cukrářstvífrancouzské cukrářství na rohu ulice
cvrkotPozoroval cvrkot ulice.
čistitčistit ulici/pokoj/byt
dát sedát se první ulicí vpravo
davUlicí proudily davy lidí.
dlaždičdlaždič ulic/náměstí
dlážditdlážděná cesta/ulice/podlaha
dlážditdláždění terasy/náměstí/ulice
dlouhýdlouhá chodba/ulice
doléhatDo kanceláře doléhají zvuky z ulice.
doletětDoletěly ke mně zvuky z ulice.
donéstZ ulice se k nám donesly výkřiky.
druhýdruhá strana ulice
frekvencefrekvence na poště/ulici/dálnici
frekventovanýfrekventovaná ulice/ silnice rušná
hlásit sePotkal mě na ulici a vůbec se ke mně nehlásil.
hlídkovatPolicie hlídkuje v ulicích/na silnicích.
hlučnýhlučná ulice
hudebninaPřes ulici otevřeli nové hudebniny.
hukotpozorovat hukot na ulici
hulákatKluci hulákali na ulici.
hvězdiceUlice se rozbíhají hvězdicově do stran.
choditchodit bezcílně ulicemi
kakofoniepřen. kakofonie zvuků ulice
kanalizovatkanalizovat obec/ulici/čtvrť
klikatinaklikatina uliček/čar
konecna druhém konci ulice/města
kontrastkontrast mezi špínou v ulicích a luxusními hotely na pobřeží
kraválkravál z ulice/ve třídě
kropičkaRanními ulicemi projížděly kropičky.
kropitVůz kropí ulice.
křivolakýkřivolaká cesta/ulička
křižovatkřižovat ulicemi města
kterýsiPojmenovali po něm kterousi ulici na Smíchově.
květenulice 8. května
labyrintlabyrint ulic/cest
lidLid se sešel v ulicích.
liduprázdnýliduprázdné ulice
liduprázdnýNa ulici bylo liduprázdno.
lineckýProcházel se lineckými ulicemi.
mládíMládí zaplnilo ulice.
mnichovskýmnichovské ulice
mrtvýmrtvá ulice
mrtvýV ulicích je mrtvo.
navyjít na ulici
napřejít na druhou stranu ulice
naJděte až na konec ulice.
nábřežínábřežní ulice
národNárod vyšel do ulic.
navrchprocházet navrch ulicemi
názevnázvy ulic
nazvatnazvat ulici/knihu
nazvatJak se nazývá ta ulice?
nebývalýnebývalý ruch v ulicích
nehlučnýnehlučná ulice
neklidV sále/Ve městě/Na ulici zavládl neklid.
několikNěkolikrát jsem ho viděl na ulici.
néstUlice nese jméno slavného spisovatele.
nešťastníknešťastník žijící na ulici
neutěšenýUlice vypadá neutěšeně.
nevidomýpřevést nevidomého přes ulici
neznat seneznat se na ulici k bývalé spolužačce
obléhatUlice obléhají davy odpůrců.
obuvnictvíobuvnictví na rohu ulice
odbočitOdbočte do první ulice vpravo.
odchytitzákazník odchycený na ulici
odlehlýodlehlá ulička
odrazit seŘev se odrážel v ulicích.
odstrčitPrudce odstrkoval lidi v uličce.
odvážit seOdvážil se ji oslovit na ulici.
oknoOkno vede na ulici.
orientaceorientační číslo domu určující pořadí domu v ulici
orientálecOrientálec seděl na ulici.
osamělýVečer jsou ulice osamělé.
oslovitoslovit neznámého muže na ulici
osvětlitReflektory osvětlily temnou uličku.
osvítitnově osvítit ulice města
otevřítV naší ulici otevřeli kavárnu.
otočitNa ulici se za ním každý otáčí.
ozářitLampy ozářily ulici.
oživnoutUlice oživla lidmi.
oživnoutVečer ožívají ulice korzujícími lidmi.
pakV ulici je mlékárna, pak řeznictví.