Hesla
typ
Výklady
aberaceabsolutoriumagregátoralgoritmizaceantologieapoptózaaprobacearchetypartikulaceastenikbájivýbardotkabiocyklusbiomblokbojovkabolševikcykloturistikačítaččtyřdvéřovýdatabankadeklarovatděrovatdruh2dvojhláskafeminismusflegmatikformacefototypguaningumovníkhermelíncharaktercharakternícharakterologiechatcholerikimbuskapitálaklinikakombikompenzacekřídlolipicánlochlunochodmaskulinizacemelancholikoxymóronpalcovkapapachaperiskoppodtypportfolioprototypprvekpříponapygmejpyknikrazitřetězenísangvinikserverovnasklápěčsomatotypsukulentsylogismussyžetšpuntšťouchadlotautomerieteleskoptipovattriplettrojhláskatříválectypizovattypovatuniverzitaurbanizaceútvarverzevzorecwrap2zákrsekznačka
Předpony
typpodtyp
Odvozená slova
typ
Slovní spojení
archetypgenotyplinotypprototypstereotyp
témata
typ ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
1.R souhrn jedinců, věcí se stejnými nebo podobnými znaky
typ písma
ling. aglutinační/flexivní/izolační typ jazyka; ling. slovotvorný typ; zeměd. půdní typ = R skupina půd stejného, příp. podobného původu a půdního profilu; geogr. klimatický podnební typ = R podnebí vyznačující se souborem trvalých charakteristických rysů počasí;
2. (antrop.)R skupina lidí stejných nebo velmi podobných znaků
nordický/alpínský/slovanský typ;
3. (mat., log.)R druh objektu
prostá teorie typů = R logická teorie, v níž individua tvoří jeden typ, třídy individuí jiný, třídy tříd individuí další atd.;
4.R jedinec nebo věc jako představitel, vzor celé skupiny se společnými znaky
typ vědce/politika
vůdčí typ;
٭být čí typ = být přesně podle něčích představ
5.R tělesné nebo duševní znaky charakteristické pro skupinu jedinců
Nemám rád tenhle typ lidí.
antrop. konstituční typ = R tělesné znaky určující vzhled jedince; atletický/pyknický/astenický typ; psych. vizuální/auditivní/pohybový/motorický typ; flegmatický/melancholický/sangvinický/cholerický typ; zeměd. plemenný/užitkový/dojný/nosný typ; sportovní typ;
6.S charakter; povaha
strana demokratického typu
7.R jedno provedení výrobku ap. s charakteristickými parametry; model
typ automobilu/rodinného domku
ekon. kusový/sériový/hromadný typ výroby;
8.R odlévaná písmena, značky
malé/velké typy;
typový příd.
motor. typová zkouška;


astenieastenický typ leptosomní
Atlantikekol. atlantský typ (rozšíření organismů) při pobřeží Atlantského oceánu, popř. v celé záp. Evropě
auditivníauditivní typ (člověka) sluchově vnímavý
čítankaodb. paleografická čítanka soubor kopií textů určených k nácviku čtení různých typů písma
darwinismusdarwinistická teorie teorie o vzniku a vývoji člověka z nejvyšších živočichů typu lidoopů
derivacederivační typy
déšťkyselý déšť typ srážek s nízkým pH vzniklý v důsledku spalování fosilních paliv ap.
diferenceling. diferenční slovník typ slovníku uvádějící jen tvarově a významově odlišná slova a spojení slov cílového jazyka
diferencediferenční zkoušky (při přestupu na jiný typ školy)
formaprávní forma typ podnikatelského subjektu
formahud. kantátová forma typ hudební skladby
heterogennívýp. heterogenní datový typ
izolaceizolační typ jazyka jazyk vyjadřující gramatické vztahy a kategorie pomocí slovosledu a spojení slov kořenných morfémů
jarojarní typ (podle barevné typologie)
kartáčkartáčová střela střelba speciálními typy nábojů (např. kartáčovými) za třicetileté války ap.
komediediv. komedie dell'arte druh improvizovaného divadla barokní Itálie s ustálenými typy postav
kompatibilitavýp. kompatibilita vzájemná zaměnitelnost technického nebo programového vybavení u různých typů počítačů
konstitucemed. konstituční typy
kůňtrojský kůň (v řecké mytologii) socha dřevěného koně užitá jako lest při dobývání Troje; přen. prostředek lsti vůbec; výp. přen. typ počítačového viru
nominativnominativ jmenovací typ přívlastku neshodného (např. slovo pejsek, restaurace Rybárna)
nordickýantrop. nordický typ člověka
ordinálnímat. ordinální typ dá se jednoznačně určit hodnota, která má následovat po aktuální hodnotě
paměťpsych. paměťový typ vizuální/auditivní/motorický
pásmolit. pásmo vypravěče/postav základní typy promluvy ve fabulované próze
primárnísociol. primární skupina typ společenské skupiny, v níž vzájemné vztahy mají charakter důvěrných styků
produktivníling. produktivní slovotvorný prostředek/typ/postup
režimmeteor. režim počasí souhrn různých typů počasí v určité oblasti v průběhu roku
ruskýruská trojka (typ koňského spřežení)
slabýslabé skloňování (např. v němčině) typ skloňování, který nemá ve většině tvarů příponu -n
studiumstudijní typ člověk s předpoklady pro studium
syntézaling. syntetický typ jazyka typ jazyka, v němž se gramatické tvary tvoří pomocí afixů, těsně spojených se slovním základem, např. řečtina, latina
sýrbalkánský sýr typ měkkého bílého slaného sýra
adaptivníbiol. adaptivní radiace vývoj různých forem organismů z jednoho základního typu přizpůsobených k odlišným životním podmínkám (např. při osídlení nových oblastí)
amorfníling. amorfní typ jazyka
barevnýbarevný typ
combotel. combo přijímač typ digitálního přijímače kombinujícího satelitní i pozemní příjem
definovatdefinování typu dokumentu/tabulky
derivacetypy a způsoby derivace
diferencovatKmenová buňka se diferencuje ve všechny typy buněk.
extrovertníextrovertní člověk/typ/povaha
flexeflektivní typ jazyka
hepatitidavirová hepatitida typu A
hereccharakterní herec hrající vyhraněné povahové typy postav
hloubathloubavý čtenář/duch/typ
chlastatNěkteré typy aut chlastají spoustu benzínu.
ideálníideální stav/typ
jeho, její, jejichTo je její typ. Ztělesňuje její představy.
jihjižní typ
kachnamodel typu kachna
kantonskýkantonské prase starší čín. plemeno černých, ev. černostrakatých prasat sádelného typu vyznačující se prohnutým hřbetem a dobrou plodností (nazv. podle města Kantonu, čín. Kuang-čou)
koncertkoncertní křídlo typ klavíru
konjugacetypy konjugace německých sloves
konjugacekonjugační typy/vzory
konstrukcesložitá konstrukce nového typu letadla
konstruovatkonstruovat nový typ automobilu
koumatkoumavý člověk/typ
lepitpřen. expr. Lepí se na ni problémové typy. je přitažlivá
leptosomníleptosomní typ astenický; dolichomorfní; lineární
lokomotivalokomotivní řada typ
meningokokmeningokok typu C
milířmilířový typ pece
můj, má, mé, mojeNení to můj typ. Neztělesňuje mé představy.
muskulárníantrop. muskulární typ tělesný typ člověka vyznačující se dobře vyvinutým svalstvem, širokým hrudníkem a rameny
najetnajet na výrobu nového typu automobilů
následovníknásledovník staršího typu automobilu
negroidnínegroidní typ
notebookpočítač typu notebook
novýnový vynález/typ auta
otestovatotestovat nový typ automobilu
pakNení to můj typ, a pak není mi sympatický.
pick-upkaroserie typu pick-up