Hesla
tůňtuna
Odvozená slova
tůň
témata
tůň, tůně -ně ž
R místo se stojatou hlubokou vodou nacházející se v nivách řek nebo potoků
lesní tůně
V těchto místech vytváří voda zrádné tůně.
tůňka -y ž (2. mn. -něk)


kuňkKuňk, kuňk, ozývalo se z tůňky.