Hesla
trust
Výklady
antitrustový
Předpony
trustantitrustový
Odvozená slova
trust
témata
trust [tra-], trast ~u m (6. j. ~u) (ekon.)
R monopolní sdružení podniků, při kterém jednotliví účastníci ztrácejí svou výrobní, obchodní a právní samostatnost
vlastnit podílové listy v trustu
sdružit podniky do trustu
trustový [tra-], trastový příd.
(ekon.)trastová politika
trastový fond/zákon