Hesla
turtrntrnouttrstrčettržittructruptrustroubatroubittrousittrousit setřít
Odvozená slova
tur
témata
tur ~a m (1. mn. -ři, -rové) (zool.)
G býložravý přežvýkavý savec s hladkými dutými rohy, žijící ve stádech
tur domácí = S hovězí dobytek; skot;
٭silný jako tur = velmi, značně
٭řvát jako tur = silně
٭zdravý jako tur = velmi zdravý
٭bránit se jako tur = zuřivě, divoce
tuří příd.
tuří mládě/hlava/roh