Hesla
terortvortroptropittrottřít
témata
teror ~u m (6. j. ~u)
R hrubé násilí (fyzické i psychické) uplatňované zprav. proti politickému odpůrci ap.
krvavý teror
rozpoutat teror (proti komu)
podporovat celosvětový teror
bojovat proti teroru
nacistický teror
přen. zažívat psychický teror na pracovišti