Hesla
trest
Výklady
alibiamnestovatbezpodmínečnýbeztrestnýbigamiedaňdelikvencedeportovatdoličnýdrábexekucefantflákatflastrgalejeimunitainterdiktkárnýkatklatbakomplickomplotkomplotovatkonspiracekriminalistakriminalistikakriminalitakriminálníkuplířmazecmilostobvinitobžalobaodměnaodpustkyodsedětodsouditoprátkapeklopenaltapodmínkapokutapopravčíporotapoškoditpotrestatpropadnoutpřečinpykatrecidivarecidivistasankcesankcionovatsazbaskřípnoutsoudspoluviníkšibenicetresttrestanectrestattrestněprávníudatútiskvězenívlastizradavybodovatvýpraskzabavit1zatykačzavinit
Soudní jednání
soudtribunálsporarbitrážvyšetřovatelvýslechvazbapodezřelýsoudcesamosoudcežalobceprokurátorobhájceadvokátžalovaný1pachatelsvědekrecidivistalíčeníprocesřízeníslyšeníobžalobažalobaobhajobaobsílkapřísahasvědectvírozsudekodvolánímilostamnestiepodmínkavězenítrestpopravakauceexekucepropustitodsoudit
Předpony
trestbeztrestný
Odvozená slova
trest
Slovní spojení
trestněprávní
témata
trest ~u m (6. j. ~u)
R uložená újma za provinění
trest smrti/odnětí svobody
doživotní trest
kolektivní trest
podmíněný/nepodmíněný trest
tělesný/peněžitý trest
boží trest
spravedlivý/přísný/těžký/tvrdý trest
odpykat si trest
vyměřit (komu) trest
expr. Za trest ti nic neřeknu.
pod trestem smrti; výkon trestu;
٭být (pro koho) za trest = velmi nepříjemné
trestní příd.
trestní právo/zákoník/řád; trestní proces/řízení; Mezinárodní trestní soud; trestní rejstřík; trestní odpovědnost; trestní stíhání; podat trestní oznámení;
trestný příd.
1.R podléhající trestu, zasluhující trest
Osoba je trestná, jestliže spáchala trestný čin.
To přece není trestné!
práv. trestný čin;
2.R souvisící s prováděním trestu
trestná výprava
trestný bod; sport. trestné území; sport. trestná lavice; sport. trestný kop; sport. trestný hod; sport. trestné střílení;
trestně přísl.
trestně stíhat koho
trestně odpovědná osoba
trestnost ~i ž


bodtrestný bod
červenýsport. červená karta (ve fotbale) trest v podobě vyloučení hráče do konce utkání
činpráv. trestný čin
činitelzneužívání pravomoci veřejného činitele (trestný čin)
činnýpráv. orgány činné v trestním řízení
domácídomácí vězení přikázaný pobyt doma (jako trest)
generálníhist. generální pardon hromadné prominutí trestu
konkurencepráv. konkurence trestných činů případy, kdy někdo spáchá několik trestných činů dříve, než byl pro některý odsouzen;
kriminalitahospodářská kriminalita trestná činnost poškozující ekonomické, finanční zájmy
kvalifikovatpráv. kvalifikovaný trestný čin trestný čin spáchaný za přitěžujících okolností
lavicesport. trestná lavice
lítostpráv. účinná lítost dobrovolné přičinění pachatele trestného činu o napravení jeho škodlivých následků
mařitpráv. maření vyšetřování/trestního řízení
nápravnýpráv. trest nápravného opatření
návrhpráv. návrhový delikt trestný čin stíhaný prokurátorem jen na návrh poškozeného
nepodmíněnýpráv. nepodmíněný trest trest, jehož výkon není odložen
obecnýobecně prospěšné práce alternativní trest spočívající v bezplatném odpracování určitého počtu hodin
odejmout, odnítpráv. trest odnětí svobody
odpovědnýtrestní odpovědnost
podmínečnýpráv. podmínečný trest
podmínečnýpráv. podmínečné propuštění z výkonu trestu
podmínitpráv. podmíněné odsouzení odložení výkonu trestu na zkušební dobu
podstatapráv. skutková podstata trestného činu souhrn znaků trestného činu
pohrdatpráv. pohrdání soudem trestný čin
polehčujícípráv. polehčující okolnost skutečnost, která se bere v úvahu pro zmírnění trestu
poškoditpráv. poškození cizí věci trestný čin spáchaný úmyslným zničením, poškozením věci
práceobecně prospěšné práce alternativní trest spočívající v bezplatném odpracování určitého počtu hodin
právopráv. občanské/trestní/mezinárodní/rodinné právo
právostanné právo přísné trestní právo nastolené ve výjimečných situacích (válka ap.) k rychlému potlačení trestních činů
presumpcepráv. presumpce neviny zásada, podle níž se hledí na toho, proti němuž je vedeno trestní řízení, jako na nevinného až do vynesení rozsudku
probaceprobační a mediační služba instituce usilující o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností, současně zajišťuje výkon alternativních trestů a opatření
procespráv. trestní/civilní proces
prospěšnýobecně prospěšné práce alternativní trest spočívající v bezplatném odpracování určitého počtu hodin
přitížitpráv. přitěžující okolnost okolnost, která má vliv na zvýšení trestu
rekonstruovatrekonstruovat trestný čin
řádpráv. trestní/právní řád
řízenípřípravné/trestní/odvolací řízení
senátsoudní/trestní senát
skutekpráv. skutková podstata (trestného činu)
smrttrest smrti
souběhpráv. souběh trestných činů pachatel jedním nebo více svými činy spáchá více trestných činů dříve, než je za ně odsouzen;
soudnictvítrestní/správní soudnictví
stannýstanné právo přísné trestní právo k rychlému potlačení trestných činů
svobodapráv. trest odnětí svobody
ublížitpráv. ublížení na zdraví (trestný čin)
účinnýpráv. účinná lítost dobrovolné přičinění pachatele trestného činu o napravení jeho škodlivých následků
ulicehist. ulička někdejší trest; běh mezi dvěma řadami lidí, kteří trestaného bijí
úmyslnýpráv. úmyslný trestný čin
vydíratpráv. trestný čin vydírání
výkonpráv. výkon trestu
výměrapráv. výměra trestu
alternativaalternativní metody/trest
amnestovatamnestovaný trestný čin
anticipacepsych. anticipace trestu/projevů choroby
bagatelizovatbagatelizování rasově motivovaných trestných činů
bát sebát se trestu/samoty/budoucnosti/pomsty
bez, bezezůstat bez trestu
bezdůvodnýpráv. zastavit trestní stíhání pro bezdůvodnost
bezúhonnýpráv. občanská/trestní/daňová bezúhonnost
bigamietrestní stíhaní/trestnost bigamie
bojovníkbojovník proti trestu smrti
božíboží milost/láska/vůle/trest/odplata/vnuknutí
božskýbožský trest/zákon
brutálníBrutální lupiči dostali vysoké tresty.
cílitcílit kampaň proti zavedení trestu smrti
činnosttrestná/nezákonná činnost
dátJá ti dám! (výhrůžka bitím nebo trestem)
délkadélka výkonu trestu
desetiletýdesetiletý trest/pobyt ve vězení
desetiminutovýHráč dostal desetiminutový trest za hrubost.
dezercetrest smrti za dezerci
disciplínadisciplinární trest
dohlížitelsport. dohlížitel na trestné lavici
dohovorTrest je vynesen na základě dohovoru obou rozhodčích.
dokonatdokonat trestný čin
doménaJeho doménou je trestní právo.
dopovattresty za dopování
dopustit sedopustit se chyby/trestného činu/křivdy
dostačitTyto důkazy dostačí k prokázání trestného činu.
dostatečnýdostatečný trest za provinění
dovolat sedovolávat se spravedlivého trestu
doznatučinit doznání k trestnému činu
dramaslavné drama o vině a trestu
drastickýdrastický výraz/trest
exemplárníexemplární trest pro násilníka
exhumaceOrgány činné v trestním řízení nařizují exhumaci.
forenzníforenzní psychologie zkoumá motivaci a modely kriminálního jednání, zabývá se psychologií pachatelů, obětí, svědků trestných činů, psychologickými znaleckými posudky, postupy a metodami při vyšetřování a dokazování trestných činů
forenzníforenzní genetika zkoumá biologické stopy nalezené na místě trestného činu, biologické příbuzenské vztahy
hodtrestný hod
hrozithrozit trestem