Hesla
trntrnouttrstrčettržittrefittrefatretka
Odvozená slova
trn
témata
trn ~u m (6. j. ~u)
1.R dřevnatý špičatý výrůstek (osten) na některých rostlinách
trny růže
vrazit si do ruky trn
٭být komu trnem v oku = být někomu krajně nepříjemný
٭vytrhnout/vytáhnout komu trn z paty/řidč. nohy = pomoct někomu z tísně
2.D co připomíná trn 1, ostrý, zašpičatělý výběžek, výčnělek něčeho
trn přezky
anat. kyčelní/obratlový trn = dlouhý hrotnatý výběžek kosti
zool. ryba s trny = tuhými, dlouhými ostrými paprsky ploutví
zool. jedový trn = výběžek u některých živočichů sloužící k vpíchnutí jedu
trnový příd.
anat. trnový výběžek = obratlový trn
trnový klíč
trnová koruna = R věnec z trnitých prutů vsazený na Kristovu hlavu před jeho ukřižováním (symbol utrpení);