Hesla
trématrasatrampgamalama1lama2
témata
tréma -y ž
R nepříjemný, tísnivý pocit před veřejným vystoupením, zkouškou, významným jednáním ap.
mít trému (z koho/čeho)
trpět trémou
překonat trému
tréma u zkoušky/při koncertě/před závodem