Hesla
trápittrápit setrápení
Předpony
trápitpotrápitutrápit
Odvozená slova
trápittrápit se
témata
trápit ned. (3. mn. -í; rozk. trap; přech. přít. trápě)
1.R působit trápení; soužit, sužovat
Trápily ho pochybnosti/výčitky svědomí.
Přestaň mě trápit.
Tím se netrap.
Co tě trápí?
Ten problém ho trápí už dlouho.
Vesnici trápil hluk z továrny.
2.S týrat; mučit
trápit zvířata