Hesla
rosavosaosinatoxin
Odvozená slova
rosa
témata
rosa -y ž
R usazenina jemných kapek sražené vodní páry z ovzduší
rosa v trávě
krůpěj rosy
Padá rosa.
Brouzdat se rosou.
jít kam ještě za rosy = brzy ráno
rosný příd.
fyz., meteor. rosný bod = G teplota, při níž se vzduch nasytí vodní párou a ta se začne srážet;