Hesla
teorielori
Odvozená slova
teorie
témata
teorie -e ž (2. mn. -ií)
R soustava zobecněných a ověřených poznatků určité vědecké oblasti
vědecká teorie
propojovat teorii a praxi
hovor. mít na co svou teorii = názor, výklad
fyz. teorie relativity; fyz. kvantová teorie; ekon. teorie marketingu/managementu; tech. teorie informace = R věda o zákonitostech vzniku, přeměn a přenosu informací; lit. teorie literatury; hud. hudební teorie; ped. teorie vyučování; filoz. teorie poznání = S gnozeologie; noetika; mat. teorie čísel = R obor matematiky zabývající se zkoumáním vlastností zprav. celých čísel; mat. teorie pravděpodobnosti/množin; biol. evoluční teorie;
٭Šedivá je teorie, zelený je strom života. = V praxi vše funguje většinou jinak, odlišně od teorie.
teoretický [-ty-] příd. (mn. -čtí; 2. st. -čtější)
teoretický úvod k diplomové práci
teoretický výklad
teoretický rozbor (čeho)
teoretický výzkum/výpočet
teoretická část zkoušky
teoretická východiska práce
Existuje pouze teoretická možnost řešení.
teoretická fyzika/informatika × experimentální; aplikovaná;
teoreticky [-ty-] přísl.
teoreticky uvažovat (o čem)
teoreticky zaměřená práce
Teoreticky by to mohlo vyjít.
teoreticky vzato;
teoretičnost [-ty-] ~i ž
přílišná teoretičnost práce