Hesla
tirádatiretdredtilda
témata
tiráda [ty-] -y ž
1. (kniž.)R mnohomluvná oslavná řeč
plamenná řečnická tiráda
přen. Na jeho hlavu se snesla tiráda výčitek.
2. (hud.)R ozdoba jednoduché melodické linie trylky, technicky obtížnými pasážemi ap.
tiráda tónů
Pták přerušil svou tirádu.
3. (lit.)R řada veršů spojovaných asonancí, zprav. ve starofrancouzském eposu
napsat oslavnou tirádu na panovníka