Hesla
třestřásttřást se
témata
třes, třas ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y) (kniž.)
(med.)R mimovolní chvění různých částí těla; tremor
svalový třes
třes rukou