Hesla
tenkýfenapencetanectrnka
Odvozená slova
tenký
témata
tenký příd. (mn. -ncí; 2. st. -nčí)
1.R který má malou tloušťku, sílu
tenká vrstva/zeď/deska
tenký povlak/plech
tenká látka/nit
tenký krajíc
tenký v pase
tenká postava = útlá, hubená, štíhlá
anat. tenké střevo;
٭tenký jako pavučinka (o látce ap.) = velmi jemný, tenký, lehký
٭tenký jako vlas/vlásek/nit = velmi tenký, popř. křehký
٭tenký jako papír (o stěně ap.) = velmi nebo příliš tenký
٭pohybovat se po tenkém ledě = pouštět se do něčeho riskantního
2.R slabě (a vysoce) znějící
tenký hlásek
tenké hvízdnutí
tence přísl. (2. st. -nčeji)
tence nanést barvu
tence obalený drát
tence znějící hlásek