Hesla
texttemno1temno2temnýtemenotepnaternotečna
Předpony
textkontextpodtextpretext
Odvozená slova
text
Slovní spojení
fulltexthypertextteletext
témata
text ~u m (6. j. ~u)
1. (ling.)R spojitý, komplexní celek vzniklý uspořádáním jazykových prostředků; projev (zejm. tištěný nebo psaný)
psaný/tištěný/mluvený text
odborný text
český/cizojazyčný text
text dopisu/zákona
sledovat text očima
2.R obsah literárního díla určený k reprodukci
text role
držet se textu
3.R slovní doprovod; slovní podklad písně
text písně/árie
doprovázet ilustraci textem
textový příd.
textová úprava
textová příloha/poznámka
ling., lit. textová varianta = S čtení; různočtení; textový pramen = R znění textu, na kterém je prokázána autorova účast; textová kritika = S textologie; výp. textový editor/soubor; krátká textová zpráva = R psaná zpráva omezeného rozsahu posílaná, přijímaná mobilním telefonem (SMS);