Hesla
terceto
témata
terceto [-ce-, -če-] -a s (6. j. -u)
1. (řidč.) (hud.)R skladba pro tři zpěvní hlasy nebo tři nástroje
2. (lit.)R trojveršová strofa ve znělce