Hesla
ten, ta, totendr
témata
ten, ta, to zájm. ukaz. ()
1.E odkazuje k osobě nebo věci, o níž se hovořilo nebo která se vyrozumívá ze souvislosti
Byl jeden král a ten měl tři syny.
Kdo je ten mladík?
V té věci se už nedá nic udělat.
V tom domě bydlím už deset let.
Kam mám dát ty kufry?
Kams položil ty klíče?
Četl jsi ten článek?
2. (hovor.)E (někdy nadbytečně) vyjadřuje připomínání, zdůraznění, vytýkání
Tak kde je s tím žebříkem?
Kde je ten David? Takhle to nestihneme.
Mami, tak já jdu do toho kina.
3.E ukazuje nebo odkazuje s významem identifikujícím nebo rozlišujícím
Je-li bližším určením vedlejší věta, slouží ten jako odkazovací - souvztažný - výraz k ní.Vidíš ty hory v dálce?
Podej mi prosím tu bílou tašku.
Konečně je tady ta chvíle, na kterou jsme tak dlouho čekali.
být toho názoru/mínění
Kdo je ten pán a co tu chce?
Ten obraz u okna je originál.
Dost na tom, že odešel z domu bez dovolení.
Dejme tomu, že tu soutěž vyhraje.
Je tu už jen hrstka těch, kteří vytrvali.
٭Kdo lže, ten i krade. = Lhář je schopen ještě horších činů.
٭Kdo maže, ten jede. = Kdo podplácí, ten má úspěch.
٭Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. = Kdo tě platí, tomu služ; zastávej stejné mínění jako on.
٭Co na srdci, to na jazyku. = být upřímný, říct všechno otevřeně
٭Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. = Není možné zavděčit se všem, být u všech oblíbený.
4.čím - tímE souvztažné se zájmenem čím, následuje přídavné jméno nebo příslovce ve druhém stupni, vyjadřuje míru
čím dřív, tím líp
Čím starší víno, tím lepší.
Čím je obsah uhličitanů vyšší, tím je vápenec hodnotnější.
Čím je starší, tím je hloupější.
Vidím čím dál tím hůř.
٭S čím kdo zachází, tím také schází. = doplácet na něco, s čím si někdo zahrává
5.toE všeobecně souhrnně odkazuje na něco, o čem byla řeč nebo co je známé
z toho důvodu
To je můj manžel. (při představování)
Co je to za člověka?
To je pravda.
To je to nejmenší.
To by ještě nebylo to nejhorší.
To tě za chvíli přejde.
Co je ti do toho?
Co ty na to?
Tak co tomu říkáš?
No, a tady to máme!
To jsme to dopracovali.
Proboha, jak to vypadáš?!
Od toho jsme tady.
Zítra tomu bude přesně 20 let, co...
Kdy už tomu všemu bude konec.
Mám chuť s tím praštit.
expr. To je toho! = to se toho stalo
podle toho; kromě toho; po tom všem; k tomu ke všemu; kvůli tomu; Do toho, do toho! (povzbuzování ve sportu);
٭S chutí do toho a půl je hotovo. = Práce, kterou začínáme rádi, rychle postupuje.
6.E ve spojení s časovým výrazem odkazuje na časový úsek, o který jde v kontextu
být v tu správnou dobu na správném místě
V tu ránu byl pryč.
V tu chvíli zazvonil telefon.
Tu zimu bylo hodně sněhu.
Od toho okamžiku bylo všechno jinak.
od těch dob
Do té doby nikomu nic neříkej.
Od té události byl jako proměněný.
v těch časech
V tom týdnu jsme se sešli dvakrát.
7. (hovor.)E zdůrazňuje přístavek, vytčený větný člen nebo třetí stupeň přídavného jména
Vždyť je znáte, ty dnešní hejsky!
Po svíčkové, po té se může utlouct.
Maminka, ta se s ním něco natrápila.
Vaculík, Havel, Uhl, Benda, ti všichni byli v disentu.
Asi to bude ta nejrozumnější věc, co můžeš udělat.
Ty jsi ta nejlepší ženská na světě!
To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.
Nesnese ani tu nejmenší výtku.
8. (hovor. expr.)E vyjadřuje cit a zaujetí mluvčího
Kde jsou ty časy!
Ta ženská se snad zbláznila!
Ta ostuda!
Jak to ten chlap dělá?
Jau, to to pálí!
Ty jeho kecy se nedají poslouchat.
Buď té lásky/dobroty a zmlkni.
V tom vedru se nedá pracovat.
To slunce dneska pálí!
9. (hovor.)E podílí se na zpodstatnění přídavných jmen, přivlastňovacích zájmen ap. v hovor. spojeních, zprav. ustálených
Přiveď toho svého. = přítele, manžela
Ta tvoje je ale kus!
Teď přijde to nejlepší!
Nevím, jestli je to ten pravý.
To je to celé.
٭to pravé ořechové = co je skutečně dobré, správné, příhodné
10.ten samý (hovor.)E ve spojení s bližším určením vyjadřuje naprostou shodnost dvou nebo více jevů; tentýž
Eva má ten samý kabát jako já.
Narodil se v ten samý den.
Jeli na dovolenou na to samé místo jako my.
Jedná se o jednu a tu samou osobu.
dělat pořád tu samou chybu
11.ten kterýR ten (nebo) onen, příslušný
nařízení té které instituce
Pohovor probíhá vždy v jazyce té které země.
12.ten a tenE zastupuje určité konkrétní vyjmenování
Pořad bude vysílán v tu a tu dobu.
číslo popisné to a to
doktor ten a ten
V zákoně stojí psáno to a to.
13.nějaký ten (hovor.)E zmenšuje míru věcí
Mám nějaké to kilo navíc.
Bude to trvat ještě nějaký ten pátek.
Nějakou tu chybičku občas přehlídnu.
14.ten tamS pryč
A vážnost chvíle byla ta tam.
٭být ten tam = zmizet
15.E se zdůrazněním nahrazuje zájmeno on, ona
Ten tě pomlouvá na každém kroku.
Ten je ale mazaný.
Ta se teda vyfikla.
Kde ten se tady vzal?
Potkal jsem ráno Honzu a ten mi řekl, že odjíždí.
16.ten - onen, ten - tenE vyjadřuje vzájemnost, vespolnost, střídání
Ať to udělá ten nebo onen, nestojí to za nic.
Je těžké dokázat, že ten nebo ten dopuje.
Ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. (říkadlo)
17.toE jako tzv. podmět neurčitý vyjadřuje něco, co je neznámé nebo co mluvčí nechce určit
S tebou to teda zamávalo.
Pořádně to s ním škublo.
No to se mně snad jenom zdá!
To by ještě tak scházelo!
٭Jde to s ním z kopce. = Daří se mu čím dál tím hůř.
٭Jde to s ním od desíti k pěti. = Daří se mu čím dál tím hůř.
18.být v tom (hovor. expr.)S být těhotná
Jeho přítelkyně je v tom.