Hesla
tvar
Útvary
tvarrovinačtverecobdélníkkosočtverecrovnoběžníkkruhpůlkruhvýsečkřivkaelipsa1oválkružnicetělesokoulekrychlekvádrhranolváleckuželjehlanútvarúhelpřímkaúsečkakolmýkonkávníkonvexníkuželovitýplochýrovnoběžnýsvislýšikmý
Předpony
tvarútvar
Odvozená slova
tvar
Slovní spojení
dvojtvarnovotvar
témata
tvar ~u m (6. j. ~u)
1.R prostorové, popř. rovinné rozložení (tělesa nebo obrazce); vnější podoba
pravidelný/nepravidelný/aerodynamický tvar
mít tvar koule/čtverce
tvar auta/klobouku/hlavy
záhon ve tvaru obdélníku
tvar křižovatky
módní/ladné tvar
odlišný velikostí i tvarem
dostat/dostávat tvar
měnit tvar
dát čemu tvar
vymýšlet roztodivné tvary
2.tvaryR vnější podoba těla, proporce, rozměry
ženské/plné tvary
tělesné tvary
žena bujných tvarů
٭barokní tvary = obtloustlá, rozložitá postava
3. (ling.)R obměňovaná podoba slova vyjadřující různé mluvnické významy
slovesné tvary
určitý/neurčitý tvar slovesa
jmenný/složený tvar přídavného jména
tvar jednotného/množného čísla
tvar minulého/přítomného/budoucího času
tvarový příd.
tvarová rozmanitost/neurčitost
tvarová paměť materiálu = schopnost vrátit se do původního tvaru
tvarový systém
tvarová shoda
tech. tvarová ocel;
tvarově přísl.
tvarově se lišit
tvarově shodný